Vertel het door!

‘Vertel het door!’, een geschiedenismethode voor de groepen 5, 6, 7 en 8 van de basisschool, is een goede opvolger voor de geschiedenismethode ‘Er is geschied’. Met dezelfde uitgangspunten als deze beproefde methode.  ‘Vertel het door!’ is ontwikkeld door KOC Visie.

De methode bestaat uit:

 1. een leerlingenboek met teksten, tijdbalken en illustraties;
 2. een werkboek met opdrachten, tijdbalken en illustraties;
 3. digitaal materiaal bestaande uit illustraties en andere ondersteunende materialen die de leraar helpen bij het voorbereiden en uitvoeren van de geschiedenislessen.

Uitgangspunten en randvoorwaarden

 • De identiteit: Eerste uitgangspunt is een duidelijke weergave van Gods hand in de geschiedenis, zowel in de schepping en de in stand houding van de aarde.
 • Onderscheiden vermogen: Een duidelijk onderscheidend vermogen: voldoende onderscheidend ten opzichte van alternatieve geschiedenismethoden.
 • Duurzaamheid : De methode moet minstens tien jaar bruikbaar zijn op scholen.
 • De kwaliteit: De kwaliteit is degelijk en deugdelijk , in aansluiting op en met verwijzing naar de kerndoelen bij het vernieuwde Onderzoekskader (2017) van de Onderwijsinspectie. Dit alles in overeenstemming met de grondslag van de stichting Ds. G.H. Kerstencentrum.
 • Representativiteit en aantrekkelijke uitstraling: Het verleden wordt op een eigentijdse, aansprekende en illustratieve manier tot leven gebracht voor de kinderen, zoals bijvoorbeeld met realistische belevingsverhalen en activerende verwerkingstaken, kijkplaten, etc.
 • Technische faciliteiten en toepasbaarheid: Bij ‘Vertel het door!’ wordt digitaal les- en lees- en illustratiemateriaal beschikbaar gesteld.

Kenmerkend voor ‘Vertel het door!’

 • beschrijving van Gods hand in de geschiedenis;
 • integratie van kerkgeschiedenis en vaderlandse geschiedenis:
 • overdracht van waarden en normen en de vertelling;
 • periodisering aan de hand van staatkundig gereformeerde beginselen;
 • op het niveau van de tijdvakken wordt aangesloten bij de nu gangbare indeling van de canon.

Geef a.u.b. bij het bestellen (via de bestelknop op deze pagina) aan wat u precies wilt bestellen en welke aantallen.

Voor de verschijningsdata zie de pagina van KOC Visie over methodeontwikkeling

Overzicht webwinkel