Methodeontwikkeling

Verantwoorde leermethodes leveren een bijdrage aan Bijbels genormeerd onderwijs. Leraren moeten over zulke methodes kunnen beschikken. KOC Visie heeft zich hiervoor ingezet. We ontwikkelden (in samenwerking) lesmethodes voor het christelijk onderwijs op gereformeerde grondslag.

Geschiedenis

KOC Visie heeft de achterliggende jaren voor het vak geschiedenis de methode ‘Vertel het door!’ ontwikkeld. De delen 1, 2 en 3 (voor groep 6, 7 en 8) verschenen in 2018, 2019 en 2020. In juni 2022 verscheen de voorloper, het deel voor groep 5. Het betreft een grondige update van de beproefde methode ‘Er is geschied’. Een belangrijke verandering is de vermindering van de leesstof in de leerlingenboeken. Zo komt er meer ruimte voor vertellingen. Uitgewerkte vertellingen treft u in de handleiding aan. De opdrachten voor de verwerking van de leerstof zijn ook geheel nieuw. De illustraties en verwerkingsmateriaal vindt u op deze website (via het menu ‘Producten’).

Klik hier voor meer informatie en bestellen.

Taal Actief

Uitgeverij Malmberg heeft enkele jaren geleden Taal Actief op de markt gebracht. In samenwerking met uitgeverij Groen is deze taalmethode voor groep 4 t/m 8 voor het reformatorisch onderwijs aangepast. Zo ligt er een goede opvolger voor de methode Taalfontein. Voor vragen/opmerkingen over het gebruik van de methode klikt u hier.

TaalOceaan

Na de uitgave van Taal Actief, stelden scholen de vraag of er ook een nieuwe methode voor Aanvankelijk lezen zou komen. KOC Visie heeft, in samenwerking met Driestar educatief en uitgeverij Groen, besloten deze methode te ontwikkelen. Deze methode is in juni 2020 uitgekomen.  Op de website van KOC Diensten vindt u meer informatie over het invoeren van deze methode.

Mediawijsheid

Media nemen bij kinderen een belangrijke plaats in. Hoe moeten wij ons daartoe verhouden? Welke normen en waarden geven we hen mee? Hoe houden we onze kinderen en jongeren vast? KOC Visie denkt daarover na. Samen met Driestar educatief bieden we de methode Stapp aan. Deze methode helpt leerkrachten om het mediagebruik van de kinderen bespreekbaar te maken en leert hen dit mediagebruik te spiegelen aan Bijbelse waarden. Dat het toepassen van deze waarden strijd oplevert in ieders leven, is geen vraag. Alleen Gods genade maakt vaardig om deze strijd te strijden. In het besef van onze diepe afhankelijkheid, proberen we mediawijsheid een plaats te geven in onze scholen. Binnenkort kunt u ons begeleidingsaanbod vinden op de website van KOC Diensten.

Neem voor nadere informatie contact op met ons op. Gebruik daarvoor de contactbutton op deze pagina.

Overzicht activiteiten