Themapagina Burgerschapsonderwijs

Deze pagina geeft een overzicht rond het thema burgerschapsonderwijs. Hieronder vindt u belangrijke en relevante informatie, nieuwsberichten en documenten. Ook vertellen we hoe KOC Diensten uw school kan ondersteunen bij het vormgeven van de burgerschapsopdracht.

Bijbelse visie

De uitwerking van de nieuwe wet over burgerschapsonderwijs vraagt om een goede doordenking van onze opdracht op grond van Gods Woord en onze belijdenisgeschriften. Tegelijkertijd is een goede vertaling naar de praktijk van elke dag van groot belang.

Vanuit onze grondslag vinden we persoonsvorming en burgerschapsvorming altijd al essentieel voor de ontwikkeling van onze kinderen. Het is één van de onderdelen die in ons onderwijs veel aandacht krijgt. Vanuit het nieuwe wetsvoorstel wil de overheid dat scholen dit op een (meer) doelgerichte en samenhangende wijze doen. Daarnaast wordt t.a.v. de inhoud een meer specifieke invulling verwacht. Ook moeten scholen dit verantwoorden in het schoolplan en in de schoolgids.

Juist vanuit Bijbels perspectief is het van belang om burgerschap een passende plek te geven in uw school. Hier vindt u 5 statements die richting geven om burgerschapsonderwijs vorm te geven met de Bijbel als fundament.

Routekaart 2.0

KOC Diensten, KOC Visie en de VBSO hebben samen met Driestar Educatief en de VGS een routekaart voor scholen opgesteld om de burgerschapsopdracht op een goede wijze in te vullen.

Download hier de Routekaart Burgerschapsonderwijs (versie 23 juni 2021).

Deze routekaart bevat een voorstel voor de route om de nieuwe wet over burgerschapsonderwijs een plek te geven in jullie onderwijs. In elke fase zijn er bronnen en hulpmiddelen beschikbaar.

Methoden of leerlijnen

Naast een duidelijke visie, is een goede uitwerking van belang. Om burgerschap doelgericht en samenhangend vorm te geven in de school, is door de SLRO een leerlijn voor burgerschap ontwikkeld. In de werkgroep dit de leerlijn heeft ontwikkeld hebben  KOC Diensten en Driestar Educatief geparticipeerd. Deze leerlijn biedt handvatten om burgerschap op uw school vorm te geven.

Lees meer: LeerlijnBurgerschap.nl

Dienstverlening en ondersteuning

Als KOC Diensten denken we graag met u mee om burgerschap de plek op uw school te geven die het verdient. In onderstaande infographic bieden we u meer informatie over de stappen die u kunt nemen en de mogelijkheden voor begeleiding bij de implementatie.

Tip! Download deze infographic als A3-poster (PDF) of dubbele A4 (PDF) en deel deze gerust met anderen.

Lees meer: Burgerschap (g)een vak apart?!

Meer weten of ondersteuning nodig?

Neem vrijblijvend contact op met onze onderwijsadviseurs mw. H.J. (Lianne) de Baat of W.H. (Wim) Heenck. Gebruik daarvoor de contactbutton op deze pagina.