KOC Visie

Er leven veel vragen over onderwijs en opvoeding. KOC Visie speelt daarop in. KOC Visie specialiseert zich in het beantwoorden van de oproep: Geef richting. De Bijbel en de Drie Formuleren van Enigheid zijn daarbij het uitgangspunt. Dat geeft steun om onderwijs en opvoeding met Gods hulp vorm te geven. En dat geeft richting!

KOC Visie voert opiniƫrende, bezinnende en meningsvormende activiteiten uit. Daarnaast ontwikkelt KOC Visie, vanuit de eigen identiteit, producten, of past die aan. KOC Visie doet dit zonder winstoogmerk.

KOC Visie gaat uit van de Stichting Ds. G.H. Kerstencentrum en is nauw verbonden met de besturenorganisatie de VBSO.

Opvoeding is een kwestie van liefde, geduld en wijsheid. En de laatste twee groeien waar de eerste heerst. (J. Ligthart)

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van de Stichting Ds. G.H. Kerstencentrum is verantwoordelijk voor het goed functioneren van KOC Visie.

De Raad van bestuur bepaalt het strategisch beleid dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de Raad van Toezicht.

Een goed Kompas

Richting geven vereist een goed Kompas. KOC Visie neemt de vraag ‘Geef ons richting’ over. We zien dit als een opdracht. Er is veel informatie over onderwijs en opvoeding. Daarbij kan KOC Visie niet zonder het betrouwbare Kompas, de Bijbel. KOC Visie wil datgene naar boven halen wat goed is voor opvoeders, kinderen en jongeren.

Lees meer over onze activiteiten.

Geeft richting aan onderwijs en opvoeding

Neem contact op