De wereld in getallen 5

Vanaf schooljaar 2021-2022 kan de aangepaste versie van De wereld in Getallen 5 (parallelversie) in gebruik genomen worden. Op deze pagina vindt u informatie over de aangepaste methode en kunt u uw bestelformulier downloaden.

Parallelversie WIG-5

Een rekenmethode met één heldere visie op rekenen, waarbij een onderbouwde didactiek een stevige plaats inneemt? Dat is de methode De wereld in Getallen. Voor veel scholen een vertrouwde methode waar al jaren mee wordt gewerkt. Inmiddels is de vijfde editie uitgegeven. Deze nieuwe editie wordt sterk gestuurd vanuit de drie belangrijkste rekenmodellen: het hoofdfasen-model, het handelingsmodel en het drieslagmodel. Deze modellen krijgen een zichtbare plek in de handleiding, zodat er doelbewust gewerkt kan worden volgens de verschillende fasen van het rekenonderwijs.

In samenwerking met Driestar Educatief is er een parallelversie ontworpen. Daarbij zijn in de boeken en in de software aanpassingen gemaakt om de methode zo goed mogelijk te laten aansluiten bij het reformatorisch onderwijs.

Basis papier

De vijfde editie van De wereld in Getallen 5 (WIG-5) is uitgegeven in een basis-papier variant en een basis-digitale variant. Bij de basis-papier variant werkt iedere leerling standaard in een werkboek, waarbij er voor ieder leerjaar 9 werkboeken beschikbaar zijn. Bij de basis-digitaal variant werkt een leerling tijdens de les standaard via het computerprogramma Bingel, waarbij een enkele les of deel van de les op papier wordt gegeven. De parallelversie is alleen beschikbaar voor basis-papier variant. Daarbij is de digibordsoftware en oefensoftware voor leerlingen wel aangepast.

Online informatiebijeenkomst

Tijdens een online informatiebijeenkomst (11-2-2021) is uitleg gegeven over de parallelversie van De wereld in getallen 5.
Deze bijeenkomst is hier terug te luisteren.
De tijdens deze bijeenkomst gehanteerde powerpointpresentatie kunt u hier downloaden.

Implementatie

Om goed met de methode te kunnen werken, is het van belang dat leerkrachten de methode goed kennen. Daarom adviseren we om bij implementatie van de methode met uw team bijeenkomsten/trainingen te organiseren waarbij de visie achter de methode wordt behandeld. Daarbij gaat het niet alleen om het praktisch gebruik van de methode, maar ook om de rekenmodellen en de didactiek die gebruikt wordt. Door leerkrachten te trainen in de didactiek ‘achter de methode’, kan de methode ook optimaal ingezet worden en het rekenonderwijs optimaal tot zijn recht komen.

We denken graag met u mee voor een passende implementatie bij uw team. Eventueel is het mogelijk om dit te doen in afstemming met een rekencoördinator of rekencommissie bij u op school.

Belangrijke aandachtspunten voor u gaat bestellen

  • De methode bestaat per leerjaar uit negen werkboeken en een toetsboek. Deze kunnen besteld worden per pakket voor iedere leerling. Aan ieder pakket is een leerlinglicentie verbonden voor de software. U bestelt dus een pakket per leerling. Dit pakket bestaat uit de negen werkboeken een toetsboek en een licentie voor de leerling.
  • De handleidingen en antwoordenboeken bestelt u apart. De handleidingen zijn niet aangepast in een parallelversie. Deze kunnen wel via KOC Diensten (door middel van het bestelformulier) besteld worden.
  • Per jaargroep is er een opzoekboekje beschikbaar waar belangrijke modellen of formules voor de leerlingen in staan beschreven. In de praktijk worden deze niet voor iedere leerling gebruikt. Als school kunt u hierin zelf de keuze maken om er één of enkele per leerjaar te bestellen. Deze opzoekboekjes zijn niet aangepast in de parallelversie.
  • Vanaf groep 6 is er differentiatie aangebracht door middel van het SF of het S+ niveau. Het is van belang om voorafgaand aan de bestelling duidelijk te hebben op welk niveau uw leerlingen gaan werken. Zo kunnen de bestellingen zo specifiek mogelijk gedaan worden. We adviseren om de leerlingen zoveel mogelijk te laten werken op niveau van S+.  We adviseren om alleen voor leerlingen waarvan vrijwel zeker is dat ze een uitstroomprofiel op F-niveau hebben de materialen voor het FS-niveau te bestellen.

Bestellen

Om in het cursusjaar 2021-2022 de nieuwe methode te kunnen gebruiken, dient de bestelling voor 2 maart 2021 binnen te zijn. De bestelling voor het schooljaar 2021-2022 kunt u plaatsen door het Bestelformulier-WIG-versie-5-Voor-schooljaar-2021-2022 te downloaden en het ingevulde formulier te sturen naar H.J. (Lianne) de Baat (hjdebaat@koc.nu).

Wilt u als school wel  overgaan naar de WIG-5 versie, maar in een later cursusjaar? Stuur dan een mail naar hjdebaat@koc.nu. Het is van belang om daarbij vast een inschatting te geven van het aantal werkboeken per leerjaar (inclusief de uitsplitsing van het aantal werkboeken voor SF en S+ niveau voor de groepen 6-8).

Vragen

Bij vragen over de bestelling of de implementatie, kunt u contact opnemen met H.J. (Lianne) de Baat (hjdebaat@koc.nu).