Schildserie

Een informatieve periodiek en lesbrieven over identiteitsgebonden onderwerpen. Een periodiek voor abonnees en een lesbrief voor basisschoolleerlingen.

De  Schildserie is een losbladige informatiereeks over identiteitsonderwerpen. Vier keer per jaar verschijnt er een lesbrief waarin twee onderwerpen behandeld worden. Van elk onderwerp verschijnt een eenvoudige versie én een versie met extra info. De serie is bedoeld voor jongeren van tien tot twaalf jaar. Gods Woord en de belijdenisgeschriften zijn het uitgangspunt van de lesbrieven. Het gaat om onderbouwing van standpunten met Bijbels gefundeerde argumenten. U kunt een abonnement op de serie nemen.  De lesbrieven worden u dan steeds automatisch toegezonden.

De complete serie is niet meer volledig beschikbaar.  Zie voor onderwerpen de inhoudsopgave.

Het bestellen van een afzonderlijke lesbrief behoort ook tot de mogelijkheden.

Wilt u een nieuwe map bestellen? We leveren die graag. Als u bij de bestelling aangeeft welk deel het betreft, zullen we zorgen voor het juiste cijferkaartje op de rug van de map.

Niet gevonden wat u zocht, of hebt u vragen over bovenstaande, neem dan contact met ons op, we helpen u graag.

Zie ook de beschrijving bij de activiteiten van KOC Visie >>

Overzicht producten