Schildserie

Een informatieve periodiek en lesbrieven over identiteitsgebonden onderwerpen. Een periodiek voor abonnees en een lesbrief voor basisschoolleerlingen.

De Schildserie is een losbladige informatiereeks over identiteitsonderwerpen. Vier keer per jaar verschijnen er twee lesbrieven; dus acht in totaal. Van elk onderwerp is een eenvoudige versie samengesteld én een versie met extra info. De eenvoudige versie is bedoeld voor jongeren van tien tot veertien jaar.

Gods Woord en de belijdenisgeschriften zijn het uitgangspunt van de lesbrieven. Het gaat om onderbouwing van standpunten met Bijbels gefundeerde argumenten. U kunt een abonnement op de serie nemen.  De lesbrieven worden u dan steeds automatisch toegezonden.

De complete serie is niet meer volledig beschikbaar. Zie voor onderwerpen de inhoudsopgave. Wel zijn inmiddels 40 onderwerpen in boekvorm uitgegeven. De twee boeken zijn verkrijgbaar onder de titel: ‘Goed dat ik het weet!’

Het bestellen van een afzonderlijke lesbrief behoort ook tot de mogelijkheden.

Uitgelicht: Vaccinatie / vaccineren

Op dit moment zijn we, vanwege de coronacrisis, bezig met het actualiseren van de lesbrief over vaccinatie / vaccineren (verschijnt in D.V. maart 2021).

Bekijk hier een (oudere) lesbrief over dit thema:

Tip: Bestel een papieren versie van deze lesbrief of abonneer u op de Schildserie en ontvang actuele lesbrieven over identiteitsgebonden onderwerpen zoals vaccinatie.

Wilt u een nieuwe map bestellen? We leveren die graag. Als u bij de bestelling aangeeft welk deel het betreft, zullen we zorgen voor het juiste cijferkaartje op de rug van de map.

Op verzoek verstrekken we Word-versies van de lessen voor plaatsing in kerkboden e.d.

Niet gevonden wat u zocht? Of hebt u vragen over bovenstaande? Neem dan contact met ons op, we helpen u graag.

Zie ook de beschrijving bij de activiteiten van KOC Visie >>

Overzicht webwinkel