Schildserie – voor toerusting van jongeren

Onze jongeren krijgen vaak de vraag om hun standpunten over identiteitsonderwerpen te beargumenteren. Door het schrijven van Schildserielessen willen we hen daarbij ondersteunen.

Dat proberen we te doen op grond van Gods Woord en onze belijdenisgeschriften. Nieuwe ontwikkelingen worden getoetst aan Schrift en belijdenis. Een moeilijke, maar beslist noodzakelijke taak.

De lesbrieven van de Schildserie rusten onze jongeren toe om hun standpunten te onderbouwen met Bijbels gefundeerde argumenten.

Veel reeds verschenen lessen zijn opgenomen in de boeken ‘Goed dat ik het weet’ deel 1 en 2

Op verzoek verstrekken we Word-versies van de lessen voor plaatsing in kerkboden e.d.

Neem voor nadere informatie contact op met dhr. A.R. Bronkhorst. Gebruik daarvoor de contactbutton op deze pagina.

Overzicht activiteiten