Burgerschap is een belangrijk thema dat op steeds meer scholen de aandacht krijgt. Vanuit KOC Diensten denken we graag met u mee op welke manier u dit thema geïntegreerd een plek kunt geven in uw onderwijs. Lees mee wat belangrijke statements zijn voor het integreren van burgerschap in uw school!

 1. We vormen leerlingen als burger die op doorreis is. 
  Het eerste opvoedingsdoel ligt in het opvoeden van een leerling op reis naar de eeuwigheid. Daarom staat het perspectief van ‘pelgrim’ voorop. We zien burgerschap daarom als een deelnemen in de maatschappij in lijn met de Bijbel als kompas, wetend dat de leerlingen in deze wereld op doorreis zijn.
 2. Persoonsvorming gaat vóór burgerschap.
  Om goed burger te kunnen zijn, is het van belang jezelf te kennen en persoonlijk gevormd te worden. Vanuit Bijbels perspectief zien is wedergeboorte dan ook als eerste nodig om een christelijk burger te kunnen zijn in deze maatschappij. Dit perspectief blijft van belang in het burgerschapsonderwijs. Ook de vorming van de persoon tot een eigen identiteit is een belangrijke voorwaarde voor burgerschap. Hierbij valt te denken aan het leren kennen en van jezelf, weten wie je bent en waar je vandaan komt.
 3. De onderwijzer als burger doet ertoe!  
  Juist bij het burgerschapsonderwijs doet het ertoe hoe de onderwijzer zelf een burger is, met het besef op reis te zijn. Door het ‘burger zijn in de maatschappij’ voor te leven, kunnen leerlingen zich identificeren. Vanuit die optiek is bewustwording van de rol van onderwijzers van belang en vraagt ieder traject rondom burgerschap ook met het starten van visievorming bij de persoon voor de klas.
 4. Burgerschapsonderwijs is (g)een vak apart!
  Burgerschapsonderwijs is geen apart vak in het curriculum, maar doortrekt de hele schoolcultuur. Dat vraagt van de leerkracht om op de juiste momenten burgerschapsonderwijs te integreren in de gewone lessen, schoolactiviteiten en projecten. Dit kan op twee manieren. In de eerste plaats door inhoudelijke kennisonderdelen van burgerschap toe te voegen aan de gewone methodelessen. Ook kan er gewerkt worden aan vaardigheden door burgerschapsthema’s te gebruiken bij het lezen van teksten of schrijven van brieven. Zo krijgt burgerschap een geïntegreerde plek in de school.
 5. Burgerschap maakt de school tot een leer- en oefenplek.
  Burgerschap is niet alleen een zaak van het hoofd, maar juist ook van het hart. Daarom is er niet alleen aandacht voor het overdragen van kennis, maar ook het oefenen van vaardigheden speelt een belangrijke rol. Als de school een oefenplek is, mogen er fouten worden gemaakt met betrekking tot burgerschap. Dit betekent dat in het curriculum ruimte is voor het aanleren van en oefenen met vaardigheden.

Lees meer op onze webpagina over burgerschap.