Burgerschapsonderwijs

Deze pagina geeft een overzicht rond het thema burgerschapsonderwijs. Hieronder vindt u belangrijke en relevante informatie, nieuwsberichten en documenten. Ook vertellen we hoe KOC Diensten uw school kan ondersteunen bij het vormgeven van de burgerschapsopdracht.

De uitwerking van de nieuwe wet over burgerschapsonderwijs vraagt om een goede doordenking van onze opdracht op grond van Gods Woord en onze belijdenisgeschriften. Tegelijkertijd is een goede vertaling naar de praktijk van elke dag van groot belang.

Bijbelse visie

Vanuit onze grondslag vinden we persoonsvorming en burgerschapsvorming altijd al essentieel voor de ontwikkeling van onze kinderen. Het is één van de onderdelen die in ons onderwijs veel aandacht krijgt. Vanuit het nieuwe wetsvoorstel wil de overheid dat scholen dit op een (meer) doelgerichte en samenhangende wijze doen. Daarnaast wordt t.a.v. de inhoud een meer specifieke invulling verwacht. Ook moeten scholen dit verantwoorden in het schoolplan en in de schoolgids.

Juist vanuit Bijbels perspectief is het van belang om burgerschap een passende plek te geven in uw school. Hier vindt u 5 statements die richting geven om burgerschapsonderwijs op een Bijbelse wijze vorm te geven.

Routekaart 2.0

KOC Diensten, KOC Visie en de VBSO hebben samen met Driestar Educatief en de VGS een routekaart voor scholen opgesteld om de burgerschapsopdracht op een goede wijze in te vullen.

Download hier de geactualiseerde Routekaart Burgerschapsonderwijs (versie 23 juni 2021).

Deze geüpdatete routekaart bevat een voorstel voor de route om de nieuwe wet over burgerschapsonderwijs een plek te geven in jullie onderwijs. In elke fase zijn er bronnen en hulpmiddelen beschikbaar.

Dienstverlening en ondersteuning

De onderwijsadviseurs van KOC Diensten staan klaar om met jullie school mee te denken en met jullie team aan de slag te gaan. Dat meedenken kan variëren van een oriëntatie-/adviesgesprek, een webinar of teambijeenkomst tot een compleet burgerschapstraject.


Burgerschap (g)een vak apart?!

Nadenken over dit thema vraagt om visievorming met het team. Hoe kijkt jouw team aan tegen dit thema? Wat valt er allemaal onder burgerschap? Doen we als scholen niet al heel veel tijdens de lessen? Vanuit KOC Diensten en KOC Visie helpen we je graag om als school helder te krijgen wat er allemaal al gedaan wordt in de school en op welke wijze je burgerschap geïntegreerd vorm kunt geven. Hierbij starten we altijd bij de vorming van de leerkracht en zijn of haar rol als identificatiefiguur. Vanuit deze betrokkenheid kan de vervolgstap gemaakt worden richting de concrete invulling van burgerschapsvorming op jouw school, zodat burgerschap onderdeel wordt van de hele schoolcultuur.

Lees meer: Burgerschap (g)een vak apart?!


Methoden of leerlijnen

Daarnaast ondersteunen we u graag bij het realiseren van een passend aanbod, al dan niet vanuit methoden of te ontwikkelen leerlijnen. Om burgerschap doelgericht en samenhangend vorm te geven in de school, is het van belang om een duidelijke leer- of ontwikkellijn rondom het thema burgerschap te hanteren. Vanuit de SLRO is er een werkgroep samengesteld om leerlijnen te ontwikkelen. Binnen deze werkgroep participeren Driestar Educatief en KOC Diensten. Houd onze nieuwsbrieven in de gaten om hiervan op de hoogte te blijven.

Achtergrondinformatie en nieuwsberichten

De onderstaande achtergrondinformatie kan behulpzaam zijn bij het verdiepen in de gewijzigde wet op de burgerschapsopdracht.

Meer weten of ondersteuning nodig?

Neem vrijblijvend contact op met onze onderwijsadviseurs mw. H.J. (Lianne) de Baat of W.H. (Wim) Heenck. Gebruik daarvoor de contactbutton op deze pagina.

Overzicht activiteiten