Nieuwsberichten

Hier vindt u nieuws van KOC Diensten, KOC Visie en VBSO. Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Voor alle genoemde data geldt D.V.

Vorige
Volgende
17 mei 2022

Ondersteuningsteams voor basisvaardigheden beschikbaar

Onderwijsminister Wiersma heeft een masterplan gepresenteerd om scholen te helpen bij het ...

KOC Diensten Lees verder
17 mei 2022

Week van Burgerschap | Hoe geef jij vorm aan dit basisvak?

Onderwijzen en opvoeden: als leerkrachten doen we dat de hele dag door. Waarvoor? Er zijn ...

KOC Visie Lees verder
12 mei 2022

Kinderen van gescheiden ouders oververtegenwoordigd in jeugdzorg

Kinderen van gescheiden ouders zijn oververtegenwoordigd in alle vormen van jeugdhulp, jeu...

KOC Diensten Lees verder
11 mei 2022

Wat als het contact met uw kind niet goed gaat?

Soms verloopt het contact tussen u en uw kind niet zoals u zou willen. Zo kan het zijn dat...

KOC Diensten Lees verder
06 mei 2022

Geen aansprakelijkheid school voor ernstig ongeval

De rechtbank heeft heeft zich uitgesproken over een zaak waarbij een leerlinge uit groep 3...

VBSO Lees verder
05 mei 2022

Ledenvergadering VBSO: heeft u zich al aangemeld?

Op D.V. 1 juni 2022 zal de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de VBSO plaatsvinden in Leerdam. Meld u zich nu aan!

VBSO Lees verder
03 mei 2022

Save the date | Regiobijeenkomsten Code Goed Bestuur

Ook benieuwd naar de uitwerking van principe 3 en 4 van de Code Goed Bestuur? Reserveer da...

VBSO Lees verder
03 mei 2022

Gevolgen bij onvoldoende inspanningen re-integratie werknemer

Rondom de re-integratie van een werknemer gelden nogal wat regels, rechten en plichten –...

VBSO Lees verder
02 mei 2022

Hoe omgaan met uitwisseling leerlinggegevens en privacywetgeving?

Aandacht voor privacy in het onderwijs is de laatste jaren duidelijk belangrijker geworden...

VBSO Lees verder
02 mei 2022

Terugblik op Onderwijsmiddag 2022

Op woensdagmiddag 22 april vond in ’s Gravenpolder voor het eerst een regionale onderwij...

KOC Diensten Lees verder
28 april 2022

Vacatures: Kom jij ons team versterken?

Heb jij hart voor onderwijs en opvoeding? En wil je scholen en/of gezinnen ondersteunen va...

KOC Diensten Lees verder
26 april 2022

Brochure met overzicht rechten en plichten passend onderwijs

Het ministerie van Onderwijs heeft een brochure gepubliceerd met een handig overzicht van ...

VBSO Lees verder
22 april 2022

Terugblik regiobijeenkomsten snijvlak pastoraat en hulpverlening

In een drietal regiobijeenkomsten van KOC Diensten in afgelopen weken hebben kerkenraadsle...

KOC Diensten Lees verder
21 april 2022

Interview | Nieuwe leerlijn burgerschap wil leerling laten oefenen in samenleven

Doelgericht en samenhangend burgerschapsonderwijs. Dat vraagt de overheid van iedere schoo...

KOC Visie Lees verder
20 april 2022

Opinie: Bijbels mensbeeld basaal voor psychologisch mensbeeld

Leerkracht ervaart spanning tussen psychologisch en Bijbels mensbeeld, stelt Petronelle Ba...

KOC Diensten Lees verder
14 april 2022

Nieuw: Handreiking Bijbelverhaal vertellen

KOC Visie heeft ten dienste van de scholen en in opdracht van een aantal scholen een handr...

KOC Visie Lees verder
14 april 2022

Hoe omgaan met… druk gedrag?

We kennen allemaal het kind wat wiebelt op zijn stoel, dat zodra hij de mogelijkheid krijg...

KOC Diensten Lees verder
13 april 2022

Bijbelverhaal vertellen, een verantwoordelijke ‘kunde’

Uit de Bijbel vertellen, het gebeurd (bijna) elke schooldag. Een groot voorrecht, een grot...

KOC Diensten Lees verder
13 april 2022

Zes aandachtspunten uit de Staat van het Onderwijs

Uit de Staat van het Onderwijs 2022 komt naar voren dat er met enorme inzet van de scholen...

VBSO Lees verder
13 april 2022

Staat van het Onderwijs 2022: Herstel zichtbaar, meer inzet op professionalisering

Uit de Staat van het Onderwijs 2022 blijkt dat scholen ondanks de moeilijke omstandigheden...

VBSO Lees verder
13 april 2022

Aanbevelingen voor voldoende en bekwaam schoolpersoneel

Goed (strategisch) personeelsbeleid is fundamenteel voor de kwaliteit van het onderwijs, b...

KOC Diensten Lees verder
13 april 2022

Wat de Staat van het Onderwijs van scholen vraagt

Ondanks de moeilijke omstandigheden hebben scholen veel gedaan en bereikt met het onderwij...

KOC Diensten Lees verder
08 april 2022

Interview | Nieuwe VBSO-school in Kesteren

Onder de nieuwe wet Meer ruimte voor nieuwe scholen heeft het het VCOG-bestuur een aanvraa...

VBSO Lees verder
07 april 2022

De boodschap klinkt

Hoe zullen de uitspraken zijn rondom de uitlatingen van ds. Kort en de Finse politica? Wat...

VBSO Lees verder
07 april 2022

Onderwijsraad beperkt én verruimt inspectietoezicht

De Onderwijsinspectie moet vooral werk maken van haar taak om de onderwijskwaliteit te beo...

VBSO Lees verder
07 april 2022

Tweede Kamer evalueert nieuwe wet Meer ruimte voor nieuwe scholen

De nieuwe wet Meer ruimte voor nieuwe scholen (Mrns) is nu een jaar in werking. Er zijn 56...

VBSO Lees verder
05 april 2022

Hoe de minister sociale veiligheid wil bevorderen

Sociale veiligheid krijgt op dit moment veel aandacht. Zo heeft minister Wiersma (Onderwij...

VBSO Lees verder
04 april 2022

Terugblik & vervolg VBSO-regioavonden Code Goed Bestuur

Op 22 en 29 maart jl. hebben wij regioavonden georganiseerd in het kader van de implementa...

VBSO Lees verder
31 maart 2022

Subsidie voor duurzaam maatschappelijk vastgoed

Afgelopen vrijdag is een internetconsultatie gestart om burgers, bedrijven en organisaties...

VBSO Lees verder
25 maart 2022

Toelatingsbeleid vluchtelingenkinderen uit Oekraïne

De gevolgen van de oorlog in Oekraïne gaan ook ons land niet voorbij. Zoals bekend zijn e...

VBSO Lees verder
15 maart 2022

Duurzaam onderwijs: Van lessen uit het verleden naar de praktijk van morgen

De projectgroep ‘Naar een Duurzaam Onderwijsconcept’ is in de achterliggende maanden w...

KOC Visie Lees verder
11 maart 2022

Programma Opstapje juist nu goed voor peuters

Niet alleen de leerlingen op school, maar ook de peuters thuis hebben de gevolgen van de c...

KOC Diensten Lees verder
10 maart 2022

Hoe omgaan met… hoogbegaafdheid?

Afgelopen week was het de Week van de Hoogbegaafdheid (5 - 13 maart). Waarom is het belang...

KOC Diensten Lees verder
07 maart 2022

Besturen in maatschappelijke context, hoe doe je dat?

Bij de VBSO-regioavonden op D.V. 22 of 29 maart staat het tweede principe uit de Code Goed...

VBSO Lees verder
07 maart 2022

Wat de nieuwe doorstroomtoets voor scholen betekent

In dit bericht informeren wij scholen over de nieuwe doorstroomtoets (voorheen: eindtoets)...

KOC Diensten Lees verder
03 maart 2022

Hoe breng je zending dichtbij in de klas?

Tijdens Bijbelvertellingen zal het thema 'zending' regelmatig aan bod komen. Maar wat bete...

KOC Visie Lees verder
02 maart 2022

Zo wordt het Nationaal Programma Onderwijs bijgestuurd

Minister Wiersma heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over bijsturing van het Nationaal Pro...

KOC Diensten Lees verder
01 maart 2022

Huisvesting scholen op agenda lokale politiek?

Op D.V. 14-16 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Zoals bekend, is het voorzien in hu...

VBSO Lees verder
01 maart 2022

Welkom op de onderwijsmiddagen 2022

Ook samen met andere leerkrachten nadenken over belangrijke thema’s in het onderwijs? Be...

KOC Diensten Lees verder
01 maart 2022

Regiobijeenkomsten over ‘Snijvlak pastoraat en hulpverlening’

Hoever reikt het pastoraat? Hoe kun je als ambtsdrager goed aansluiten bij een gemeentelid...

KOC Diensten Lees verder
28 februari 2022

Prof. Bertram-Troost: Onderwijsvrijheid hard nodig voor menswording

De vrijheid van onderwijs is tot op de dag van vandaag ‘hard nodig’, juist met het oog...

VBSO Lees verder
11 februari 2022

KOC Diensten ontvangt opnieuw kwaliteitskeurmerk

Op 10 februari 2022 heeft KOC Diensten opnieuw een erkenning ontvangen van Onderwijsontwik...

KOC Diensten Lees verder
10 februari 2022

Speciale nieuwsbrief Vrijheid van Onderwijs ook ontvangen?

Samen met de VGS geeft de VBSO de Nieuwsbrief Vrijheid van Onderwijs (weer) uit. Gezien de...

VBSO Lees verder
08 februari 2022

Effect wet-Bisschop op inspectietoezicht: wat merkt u ervan?

De Inspectie van het Onderwijs moet sinds 2017 helder onderscheid maken tussen haar oordel...

VBSO Lees verder
04 februari 2022

Nieuw: Scholing rondom executieve functies 

Welke leerkracht herkent deze leerlingen niet? Geert die zijn huiswerk altijd een dag te l...

KOC Diensten Lees verder
03 februari 2022

Terugblik symposium Het jonge kind 2022

Zo’n 225 deelnemers volgden op woensdag 2 februari het symposium 'Het jonge kind' dat KO...

KOC Diensten Lees verder
31 januari 2022

Ons toelatingsbeleid in de schijnwerpers

Het toelatingsbeleid in het onderwijs krijgt de laatste tijd veel aandacht. Niet alleen i...

VBSO Lees verder
31 januari 2022

Inschrijving UBO-register verplicht per 27 maart 2022

Sinds kort is in Nederland voor bijna alle organisaties een UBO-registratie verplicht. Dat...

VBSO Lees verder
31 januari 2022

„Kerk, school en gezin moeten dezelfde taal spreken”

De eenheid tussen kerk, school en gezin krijgt het beste vorm met een gesloten toelatingsb...

VBSO Lees verder
31 januari 2022

Update: Zo wordt bekostiging basisonderwijs vereenvoudigd

Vorig jaar hebben we u al geïnformeerd over het wetsvoorstel om de bekostigingssystematie...

VBSO Lees verder
28 januari 2022

Nationaal Programma Onderwijs: wat wordt verwacht in 2022?

In dit overzicht zetten we voor u op een rij wat er in 2022 wordt verwacht in het kader va...

KOC Diensten Lees verder
28 januari 2022

Verwachte wijzigingen in het arbeidsrecht

Vanaf D.V. augustus 2022 kunt u een drietal wijzigingen verwachten in het arbeidsrecht. Wat betekent dit voor uw school?

VBSO Lees verder
25 januari 2022

Uurtje voor de klas: ontdek de leerkracht in jezelf

Uurtje voor de klas; het moment om te ontdekken of een baan in het onderwijs bij je past. ...

VBSO Lees verder
25 januari 2022

Uurtje voor de klas: ontdek de leerkracht in jezelf

Uurtje voor de klas; het moment om te ontdekken of een baan in het onderwijs bij je past. ...

KOC Diensten Lees verder
25 januari 2022

KOC Diensten feliciteert staatssecretaris Jeugd en Preventie

KOC Diensten heeft de heer Van Ooijen gefeliciteerd met zijn benoeming tot staatssecretari...

KOC Diensten Lees verder
18 januari 2022

Stap voor stap onderwijs in burgerschap

Afgelopen tijd hebben we als KOC Diensten in opdracht van de SLRO meegewerkt aan een leerl...

KOC Diensten Lees verder
13 januari 2022

Jeugdpastoraat, iets voor kerkenraden?

In de week van D.V. 12 - 18 februari 2022 organiseert Stichting Chris de jaarlijkse ‘Wee...

KOC Diensten Lees verder
13 januari 2022

Schoolsluiting geen antwoord op crisissituatie

Begin januari heeft de NPO-commissie (onafhankelijke commissie van het Nationaal Programma...

KOC Diensten Lees verder
13 januari 2022

Welkom bij de regioavonden Code Goed Bestuur (principe 2)

In 2021 zijn we gestart met een serie regioavonden rondom de nieuwe Code Goed Bestuur. Op ...

VBSO Lees verder
13 januari 2022

Terugblik extra ledenvergadering

Op 11 januari 2022 heeft in Leerdam een extra ledenvergadering van de VBSO plaatsgevonden....

VBSO Lees verder
12 januari 2022

Met deze trainingen kunnen toezichthouders zich professionaliseren

Om u zich als toezichthouder (verder) te professionaliseren, organiseert de VBSO dit jaar ...

VBSO Lees verder
11 januari 2022

Vier praktische tips om meer voor te lezen

Van D.V. 26 januari t/m 5 februari zijn de Nationale Voorleesdagen 2022. Doelstelling van ...

KOC Diensten Lees verder
11 januari 2022

VBSO wenst nieuwe onderwijsminister Gods zegen

De VBSO heeft de heer Wiersma gefeliciteerd met zijn benoeming tot de nieuwe minister voor...

VBSO Lees verder
11 januari 2022

Laatste nieuws rond bekostiging onderwijshuisvesting

Eén van de laatste dingen die demissionair minister Slob nog deed, was het publiceren van...

VBSO Lees verder
Vorige
Volgende

Geeft richting aan onderwijs en opvoeding

Neem contact op