Agenda

Onze activiteiten geven richting aan onderwijs en opvoeding in een complexe samenleving. Dit geeft steun. Het wekt vertrouwen als de Bijbel daarbij uitgangspunt en richtinggever is. Voor alle genoemde data geldt D.V.

Vorige
Volgende
 21 mei 2022

Welkom bij de Gezinsdag 2022

Gezins­Plat­form.NL or­ga­ni­seert op D.V. zater­dag 21 mei een gezellige Gezins­dag in Speel­park Voort­hui­zen. Terwijl de kin­de­ren lekker spelen is er ruimte voor ont­moe­ting, een lezing over hech­ting in huwe­lijk & gezin en ver­tellen we over het gezins­plat­form.

KOC Diensten Lees verder
 01 juni 2022

Ledenvergadering VBSO

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de VBSO zal plaatsvinden op D.V. woensdagavond 1 juni 2022 in Leerdam. Komt u ook? Meld u zich nu aan!

VBSO Lees verder
 03 juni 2022

Voorjaarsvergadering KLS

Op D.V. vrijdag 3 juni 2022 organiseert de KLS haar voorjaarsvergadering in Barneveld. Tijdens deze avond staat het thema ‘Geestelijk leidinggeven aan kinderen’ centraal. Hierover zal ds. B.J. van Boven een inleiding verzorgen. Van harte welkom!

VBSO Lees verder
 09 juni 2022

Studieochtend Schoolontwikkeling

Op D.V. 9 juni 2022 organiseert KOC Diensten een studieochtend Schoolontwikkeling voor directeuren. Doet u ook mee?

KOC Diensten Lees verder
 09 juni 2022

Landelijk Directieberaad (LDB)

Op D.V. 9 juni 2022 vergadert het Landelijk Directieberaad (LDB). Leden ontvangen vooraf een uitnodiging en agenda. Reserveert u de datum in de agenda?

VBSO Lees verder
 10 juni 2022

Congres Vianen 2022

Op D.V. vrijdag 10 juni 2022 is er weer het Vianen congres. Deze dag zal in het teken staan van de samenhang en de verbondenheid met elkaar in de huidige samenleving. Het thema is ‘Sámen leven – Hoe één zijn we?’ met als ondertitel: ‘In een geïndividualiseerde samenleving kan het recht van de gemeenschap onder druk komen te staan. Wat bindt ons samen?’

VBSO Lees verder
 13 september 2022

Verdiepende training toezichthouders

Wilt u zich als toezichthouder (verder) professionaliseren? Meld u zich dan aan voor deze verdiepende training!

VBSO Lees verder
Vorige
Volgende