Agenda

Onze activiteiten geven richting aan onderwijs en opvoeding in een complexe samenleving. Dit geeft steun. Het wekt vertrouwen als de Bijbel daarbij uitgangspunt en richtinggever is. Voor alle genoemde data geldt D.V.

Vorige
Volgende
 01 november 2019

KLS najaarsvergadering

Vrijdag 1 november D.V. zal de najaarsvergadering van de KLS gehouden worden.

KOC visie Lees verder
 15 november 2019

Onderwijsdag 2019

Gelijk aderen op de rug van een hand. De worsteling bij het omgaan met verschillen in het onderwijs.’ Dit is het thema van de onderwijsdag die D.V. 15 november gehouden zal worden.

KOC Diensten Lees verder
 12 februari 2020

Training Privacy en AVG voor schoolpersoneel

Sinds 2018 is de AVG van kracht en binnen uw school bent u belast met de uitvoering van het privacybeleid op praktisch niveau. Wat houden die regels precies in, en wanneer zijn ze van toepassing? Wat is een persoonsgegeven, en hoe ga je daar zorgvuldig mee om? Welke informatie mag je delen met derden en samenwerkingsverbanden? Wat is een datalek en wat moet je dan doen? In deze training op DV woensdag 12 februari 2020 krijgt u meer inzicht in de AVG. U ontvangt tools hoe je daaraan praktisch vorm kunt geven binnen de schoolorganisatie, zodat u in staat bent om ervoor te zorgen dat binnen uw school zorgvuldig met persoonsgegevens wordt omgegaan.

VBSO Lees verder
 14 februari 2020

Netwerkdag begeleiders Schouder aan Schouder

D.V. vrijdag 14 februari 2020 organiseren we weer een jaarlijkse netwerkbijeenkomst voor alle begeleiders Schouder aan Schouder. Ook diegenen die geïnteresseerd zijn in het kringleiderschap kunnen zich ditmaal aanmelden. Van harte welkom op deze dag vol ontmoeting, uitwisseling en verdieping.

KOC Diensten Lees verder
 10 maart 2020

Training Privacy en AVG voor leidinggevenden, besturen en kerkenraden

Als bestuurder, leidinggevende of kerkenraadslid heeft u veelal meer indirect te maken met de privacyregels binnen de school of kerk. De uitwerking wordt immers vaak neergelegd bij collega’s of andere betrokkenen. Hoe houdt u voldoende scherp dat aan de privacywetgeving wordt voldaan in school of kerk? Wat houden die regels precies in, en wanneer is bijsturing of ingrijpen gewenst? In deze training op DV dinsdag 10 maart 2020 krijgt u meer inzicht in de AVG en wat uw verantwoordelijkheid daarin is binnen de kerkelijke of schoolorganisatie.

VBSO Lees verder
Vorige
Volgende