Projectgroep Media

De Projectgroep Media (PM) is een samenwerkingsverband en overlegplatform op het gebied van de moderne media. De hoofddoelstelling is het bevorderen van Bijbels verantwoord gebruik van de moderne media.

De Projectgroep Media richt zich daarbij op kinderen, jongeren, ouders, catechisanten, gemeenteleden, leerkrachten, scholen en kerkenraden.

Kijk voor meer informatie op de websitepagina van de Projectgroep Media >>

Overzicht activiteiten