Lezingen voor een gemeenteavond of ouderavond

Organiseert u een bijeenkomst over een opvoedkundig onderwerp? Zoekt u een spreker? KOC Visie levert graag de spreker. Bijbel en belijdenisgeschriften zijn het uitgangspunt. Dat geeft houvast. Opvoedingsonzekerheid is niet nodig met zo’n uitgangspunt. “Maak in Uw woord mijn gang en treden vast.” (Psalm 119:67; berijmd).

Als vergoeding stellen we een gift of collecte voor de ambulante hulpverlening van KOC Diensten op prijs. De gelden die we voor ambulante hulpverlening ontvangen zijn namelijk ontoereikend. Toch willen we alle gezinnen die om onze hulpverlening vragen, van dienst zijn. Uw bijdrage helpt ons om dit beleid voort te zetten. Daarnaast vragen we een reiskostenvergoeding.

Informeer naar de mogelijkheden of raadpleeg het overzicht met onderwerpen.

Neem voor nadere informatie contact op met dhr. A.R. Bronkhorst. Gebruik daarvoor de contactbutton op deze pagina.

Meer informatie


Overzicht onderwerpen Overzicht activiteiten