Ouderbetrokkenheid

Ouders zijn de eerstverantwoordelijken voor de opvoeding. Zij dragen een deel van die verantwoordelijkheid over aan school. Werken ouders en school in goede harmonie samen? Dan komt dat ten goede aan die de groei en ontwikkeling van het kind.

KOC Visie begeleidt scholen bij het realiseren van een goede ouderbetrokkenheid.

Neem voor nadere informatie contact op met dhr. K. Karels MSc. Gebruik daarvoor de contactbutton op deze pagina.

Meer informatie


Rapportage stimuleringsproject ouderbetrokkenheid Overzicht activiteiten