Verantwoord mediagebruik

De Projectgroep Media (PM) is een samenwerkingsverband en overlegplatform op het gebied van de moderne media. De hoofddoelstelling is het bevorderen van Bijbels verantwoord gebruik van de moderne media. De Projectgroep Media richt zich daarbij op kinderen, jongeren, ouders, catechisanten, gemeenteleden, leerkrachten, scholen en kerkenraden.

Doelen

De volgende doelstellingen en activiteiten dragen bij aan de hoofddoelstelling van de PM:

 • het signaleren en duiden van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van moderne media;
 • het ontwikkelen van visie en producten voor het omgaan met deze ontwikkelingen;
 • het toerusten en ondersteunen van de doelgroepen;
 • het bevorderen van samenwerking tussen de partners;
 • het bieden van een platform voor het uitwisselen van informatie en producten.

 

Doelgroepen

De PM richt zich op kinderen, jongeren, ouders, catechisanten, gemeenteleden, leerkrachten, scholen en kerkenraden. Het informeren van catechisanten, gemeenteleden en kerkenraden wordt gedaan via de deputaatschappen.

Samenstelling van de projectgroep

In de Projectgroep Media werken de volgende partners samen:

 • het deputaatschap Moderne Media van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland;
 • de deputaten ICT van de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland;
 • de Commissie Internet van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland (buiten verband);
 • KOC Visie en de VBSO.

Twee afgevaardigden van het Ds. G.H. Kerstencentrum (afdeling KOC Visie) zijn resp. voorzitter en secretaris. De afgevaardigden van de overige partners zijn de leden van de Projectgroep Media.

Enkele organisaties zijn vertegenwoordigd door een waarnemer:

 • de Stichting Mediawijzer;
 • de Vereniging zonder internet;
 • de Werkgroep Gezin van de Gereformeerde Gemeenten.

Een media-coördinator woont de vergaderingen als adviseur bij.

 

Nieuwsbrieven

De Projectgroep Media houdt zich bezig met het periodiek opstellen en uitgeven van nieuwsbrieven voor de verschillende doelgroepen. Elke nieuwsbrief is voor een bepaalde doelgroep bestemd. Eerder verschenen nieuwsbrieven voor ouders en catechisanten zijn onder aan deze pagina te downloaden.
N.B. Nieuwsbrieven voor kerkenraden kunnen uitsluitend door kerkenraden aangevraagd worden.

 

Schildserie lesbrieven

De Projectgroep Media is betrokken bij het opstellen van de lesbrieven over de moderne media. Deze lesbrieven zijn elders op deze pagina te downloaden. De lesbrieven maken deel uit van de Schildserie, een product van KOC Visie. Het is een serie lesbrieven over verschillende onderwerpen. Algemene informatie over de Schildserie is hier te vinden.

 

Mediavragen

Er kunnen veel vragen zijn op het gebied van de moderne media. De Projectgroep Media kan helpen bij het beantwoorden van uw vragen.
De vragen kunnen per email, telefonisch of schriftelijk ingediend worden. Bij de beantwoording is vertrouwelijkheid uiteraard gewaarborgd. Graag bij schriftelijke vragen aangeven: ‘t.a.v. Mediavragen’. Voor het stellen van vragen kan ook onderstaand contactformulier worden gebruikt.

Stel een vraag

De Projectgroep Media kan helpen bij het beantwoorden van uw vragen. De media-coördinator coördineert de beantwoording van de vragen. De vertrouwelijkheid is hierbij gewaarborgd.

Per email
Vul daarvoor het formulier in.

U kunt ook bellen
0318-507881lik hier voor de antwoorden op de meest gestelde vragen.

 • * dit zijn verplichte velden.