• img_1

  KOC DIENSTEN

  img_2
 • img_1

  KOC
  VISIE

  img_2
 • img_1

    VBSO

  img_2

Privacy

Bij Projectgroep Media (verbonden aan KOC Visie) staat kwaliteit en professionaliteit van dienstverlening hoog in het vaandel.
Een belangrijk onderdeel van deze kwaliteit vormt een zorgvuldige verwerking van (persoons)gegevens van (potentiële) opdrachtgevers en deelnemers en een zorgvuldige omgang met hun (persoons)gegevens, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De (persoons)gegevens die u op onze website invult voor één of meerdere van onze diensten worden door Projectgroep Media zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Deze gegevens worden opgenomen in ons klanten- en cliëntenbestand.
Uw gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de door u aangevraagde dienst en communicatie daarover met u, ter beantwoording van uw vraag en/of voor het voldoen aan een offerteverzoek en communicatie daarover met u.
Deze gegevens worden nooit aan derden doorgegeven, tenzij dat expliciet is aangegeven.

Projectgroep Media houdt zich bij het verwerken van (persoons)gegevens aan de geldende wet- en regelgeving. Hoe wij dat doen kunt lezen in deze Privacyverklaring.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben omtrent privacy dan kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming, dhr. P. Bults, via het e-mailadres support@fgplein.nl.