Voorjaarsledenvergadering KLS – GAAT NIET DOOR

29 januari 2020
De KLS hoopt op 1 mei 2020 haar jaarlijkse voorjaarsledenvergadering te houden in Barneveld.

DE GEPLANDE VERGADERING GAAT I.V.M. DE GEVOLGEN VAN HET CORONAVIRUS NIET DOOR

Datum: D.V. 1 mei 2020

Spreker: Ds. J/A. Weststrate, predikant GGinN te Elspeet

Titel van de lezing: Zending en evangelisatie.

Zending en Evangelisatie is een opdracht van de Koning van de Kerk. We bedrijven dit niet omdat we bewogen zijn over de ziel van onze (verre) naaste maar omdat de Heere het bevolen heeft. In het Oude Testament zien we een pril begin van zendingswerk. Maar de Heere Jezus geeft Zijn discipelen pas de opdracht tot Zending bedrijven net voor Zijn Hemelvaart. Zending staat in het teken van de eindtijd. Ook zal vanuit eigen ervaring ingegaan worden op de praktische kant van Zending- en Evangelisatie werk.

Aanvang openbaar gedeelte: 19.45 uur (!)

Aanvang huishoudelijk deel: 19.30 uur

Locatie: De Hoeksteen te Barneveld

Dit is een vooraankondiging. Noteert u de datum alvast in uw agenda.

Allen hartelijk welkom!

Naar website KLS

 

Overzicht nieuws

Gerelateerd

02 juli 2020

Signaleringswaarde normatief eigen vermogen

Deze week is een rapport gepubliceerd waarin een formule wordt voorgesteld om aan te duiden wanneer de reserves zo groot zijn hiervan verantwoording moet worden gegeven: de signaleringswaarde. Is die verantwoording niet overtuigend, dan beschouwt de Inspectie de reserves als bovenmatig.

Lees verder
02 juli 2020

Zomergroet

Een bijzonder schooljaar ligt (bijna) achter ons. In het afgelopen half jaar hebben we allemaal de impact van het Coronavirus ervaren. Voor iedereen was dit onbekend en iedereen was hierin onervaren. Dat gaf te midden van alles een ongekende dynamiek.

Lees verder