Visie op burgerschap vastgesteld en routekaart geactualiseerd

17 juni 2021
Burgerschapsonderwijs, dat doen we toch al lang? Wat verstaan we hier eigenlijk onder? En welke ruimte is er voor reformatorische scholen om aan deze opdracht een eigen invulling te geven? Vragen die de afgelopen periode de revue hebben gepasseerd. Vragen die vast ook op uw school gesteld zijn.

De wet ‘verduidelijking burgerschapsopdracht’ die per 1 augustus D.V. in werking zal treden, vraagt van scholen om een duidelijke visie rondom burgerschap. Ook stelt de wet dat burgerschap in de school op een ‘doelgerichte en samenhangende wijze’ plaats moet vinden. Dat vraagt om doordenking!

Visie op burgerschap

Door een werkgroep van het reformatorisch bestuurdersnetwerk is een gezamenlijke visienota vastgesteld. Deze visie is onder alle leden verspreid. Dit document kunt u gebruiken als input voor het opstellen van een passende visie in uw school. Daarbij attenderen we er op dat uw visie juist krachtig is als deze verbonden kan worden met uw eigen schoolvisie en kernwaarden. Vanuit KOC Diensten denken we graag met u mee hoe u deze verbinding kunt maken.

Burgerschapsonderwijs op een reformatorische school vraagt om doordenking. Daarom willen we u graag stimuleren om met uw team aandacht te geven aan gezamenlijke bewustwording en visievorming. Deze statements kunnen een eerste aanzet geven in het denkproces.

Leerlijnen

Om burgerschap doelgericht en samenhangend vorm te geven in de school, is het van belang dat er een duidelijke leer- of ontwikkellijn komt rondom het thema burgerschap. Op dit moment is er vanuit de SLRO een werkgroep samengesteld om leerlijnen te ontwikkelen. Binnen deze werkgroep participeren Driestar Educatief en KOC Diensten. Deze leerlijnen zullen naar verwachting aan het einde van 2021 D.V. gereed zijn. We hopen u op de hoogte te houden van deze ontwikkelingen.

Routekaart 2.0

Op initiatief van Driestar Educatief en in samenwerking met KOC Diensten is een aantal maanden geleden een routekaart rondom burgerschap opgesteld. Inmiddels is deze routekaart geactualiseerd. ​Deze dient als overzicht om helder te krijgen welke stappen u kunt ondernemen om burgerschap op uw school onder de aandacht te brengen en op de kaart te zetten.

Download op deze pagina de geactualiseerde Routekaart burgerschapsonderwijs 2021 (versie juni 2021).

Wilt u aan de slag om burgerschap op een passende wijze vorm te geven in uw school? Wij adviseren u graag! Neem dan contact op met W.H. (Wim) Heenck (whheenck@koc.nu) of H.J. (Lianne) de Baat (hjdebaat@koc.nu).

W.H. (Wim) Heenck
Manager Scholen, Onderwijsadviseur
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

06 juli 2022

Belangrijke data nieuw seizoen | Noteert u deze in uw agenda?

Voor D.V. het nieuwe seizoen 2022-2023 hebben KOC Diensten en KOC Visie diverse activiteiten, bijeenkomsten en trainingen gepland. Wij zetten de belangrijkste data voor u op een rij. Zet u deze in de agenda en/of meld u zich alvast aan?

Lees verder
06 juli 2022

Belangrijke data nieuw seizoen | Noteert u deze in uw agenda?

Voor D.V. het nieuwe seizoen 2022-2023 heeft de VBSO diverse activiteiten, bijeenkomsten en trainingen gepland. Wij zetten de belangrijkste data voor u op een rij. Zet u deze in de agenda en/of meld u zich alvast aan?

Lees verder