Verbeterde meldcode per 1 januari 2019 van kracht!

16 januari 2019
Per 1 januari 2019 is er een wijziging in de wet op de meldcode van kracht. Elke organisatie die moet werken met de meldcode moet de wijziging geborgd hebben in het beleid. Voor scholen zijn er enkele zaken van belang.

Concreet betekent de wijziging dat de stappen 4 en 5 uitgebreid zijn. Was het zo dat je eerst de keuze kon maken uit melden of zelf hulp organiseren. Vanaf 1 januari is het zo dat eerst de vraag beantwoord moet worden of er met de huidige signalen van onveiligheid een melding gedaan moet worden bij Veilig Thuis. Wanneer deze vraag bevestigend beantwoord wordt, moet er een melding gedaan worden bij Veilig Thuis. Ook al staan ouders open voor hulp en kan deze georganiseerd worden, zal dit samen op gaan met een melding bij Veilig Thuis. Wanneer de eerste vraag beantwoord is, zal gekeken moeten worden naar de mogelijkheden van het organiseren van hulp.

Om tot een juiste keuze te komen bij de stappen 4 en 5 zijn er afwegingskaders opgesteld voor de diverse beroepsgroepen die werken met kinderen/volwassenen. Voor het onderwijs is daar de volgende richtlijn voor opgesteld: afwegingskader bij meldcode. Dit afwegingskader dient als bijlage toegevoegd te worden bij de meldcode.

Voor het opstellen/herzien van de meldcode geven we het volgende mee: Het basismodel van Rijksoverheid is bedoeld als compleet format dat gebruikt kan worden. Daarmee is het een compleet en werkbaar document. Klik hier voor de link naar het basismodel. Elke organisatie heeft de vrijheid om de meldcode zelf vorm te geven met inachtneming van de gestelde eisen.

KOC Diensten, de Schuilplaats en de Vluchtheuvel hebben allen een aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling die geconsulteerd kan worden bij signalen van onveiligheid. Naast de mogelijkheden van consultatie is het ook goed te weten dat ouders met hun vragen contact op kunnen nemen wanneer er een melding gedaan wordt bij Veilig Thuis. Het is aan te bevelen om deze mogelijkheden een plaats te geven in de meldcode.

G.J. (Gertrude) van den Belt-van Woudenbergh
Ambulant hulpverlener

Sociaal pedagogisch hulpverlener (SPH), Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling

Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

22 oktober 2018

Verlies belang van kind niet uit het oog bij echtscheiding

Echtscheiding is voor kinderen een traumatische gebeurtenis. Zij hebben dan de steun van hun omgeving extra hard nodig, stelt Gertrude van den Belt.

Lees verder
15 januari 2019

Websitepagina Vertel het door!

Met ingang van 1 januari jl. heeft de geschiedenismethode Vertel het door! een eigen pagina op de website van KOC Visie.

Lees verder