Persbericht: Mediavorming blijft nodig: van denktank naar netwerk voor mediabezinning

16 juni 2020
Stichting Mediawijzer heeft haar jaarverslag over 2019 gepubliceerd. De activiteiten van Mediawijzer stonden in het afgelopen jaar in het kader van herijking van de koers. Mediawijzer groeit toe naar een netwerk van en voor organisaties die vanuit Bijbelse waarden werken aan mediatoerusting.

Mediawijzer is in 2003 opgericht vanuit de noodzaak tot adequate mediavorming in de Reformatorische achterban en heeft haar meerwaarde aangetoond door ontwikkelingen te signaleren, te doordenken en concreet handen en voeten te geven richting opvoeders. De publicaties van stichting Mediawijzer hebben gezorgd voor een brede bewustwording en het ontstaan van tal van andere initiatieven tot mediatoerusting.
Terugkijkend concludeert de stichting in het jaarverslag dat mediavorming onverminderd belangrijk blijft.

Het toenemende mediagebruik blijft vragen om mediawijsheid. Tegelijkertijd kan met dankbaarheid vastgesteld worden dat een breedte van organisaties de schouders hieronder gezet heeft; elk vanuit een eigen blikveld en doelgroep. Het werk van stichting Mediawijzer is daarmee niet klaar, maar krijgt een ander accent. Stichting Mediawijzer zal in de komende tijd wijzigen van een denktank naar een netwerkorganisatie waarin organisaties die betrokken zijn op mediavorming vanuit Bijbelse waarden de gezamenlijkheid kunnen benutten.

Een van de eerste stappen waarin deze nieuwe samenwerking tot uiting komt is de werving van een persoon die deze strategische verbinding rondom mediavorming uit gaat werken en tot stand gaat brengen.

 

Stichting Mediawijzer.

 

Overzicht nieuws

Gerelateerd

02 juli 2020

Signaleringswaarde normatief eigen vermogen

Deze week is een rapport gepubliceerd waarin een formule wordt voorgesteld om aan te duiden wanneer de reserves zo groot zijn hiervan verantwoording moet worden gegeven: de signaleringswaarde. Is die verantwoording niet overtuigend, dan beschouwt de Inspectie de reserves als bovenmatig.

Lees verder
02 juli 2020

Zomergroet

Een bijzonder schooljaar ligt (bijna) achter ons. In het afgelopen half jaar hebben we allemaal de impact van het Coronavirus ervaren. Voor iedereen was dit onbekend en iedereen was hierin onervaren. Dat gaf te midden van alles een ongekende dynamiek.

Lees verder