Nieuw project (i.s.m. de GBS): De taal van de Bijbel voor het kind van nu

16 november 2021
Iedere week psalmen leren én begrijpen valt lang niet altijd mee voor kinderen. In sommige psalmen komen namelijk woorden voor die in hedendaags taalgebruik niet vaak meer voorkomen. KOC Visie is daarom samen met de Gereformeerde Bijbelstichting (GBS) en betrokkenen uit het basisonderwijs een project gestart om kinderen Bijbelse woordenschat aan te leren.

Het is voor kinderen niet altijd eenvoudig om de psalmen die zij leren te begrijpen. Sommige woorden die in de Bijbel nog regelmatig gebruikt worden, komen nauwelijks meer voor in hedendaags taalgebruik, denk bijvoorbeeld aan: “En wijsheid af te malen” (Psalm 19:1 berijmd). Om hierop in te spelen, schrijft de GBS samen met KOC Visie en basisschoolleerkrachten woordenschatlessen om deze woorden uit te leggen.

Woordenschatlessen

De woordenschatlessen sluiten aan bij psalmen die behandeld worden in de methode Vertel het Woord en Hoor het Woord, voor groep 3 tot en met 6. Uit iedere psalm zijn twee oudere of identiteitsgebonden woorden gekozen. Hierbij is een script gemaakt waarmee leerkrachten de woorden kunnen uitleggen aan de hand van de viertakt woordenschatdidactiek. Ook zijn er woordposters (op papier én digitaal) voor leerlingen ontworpen die de aangeboden woorden visualiseren.

Hulpmiddel

De woordenschatlessen zijn geen vervanging voor de psalmuitleg. Ze zijn bedoeld als hulpmiddel om naast de inhoudelijke psalmuitleg aandacht te besteden aan moeilijkere en verouderde woorden. Hierdoor begrijpen kinderen niet alleen de psalm beter, maar krijgen ze ook een grotere woordenschat die hen kan helpen bij het leren van andere psalmen en het lezen van de Bijbel.

Naar verwachting is de methode voor groep 3/4 in de loop van 2022 D.V. gereed. Daarna zal de methode volgen voor groep 5/6.

Voorbeeldlessen

We vernemen graag hoeveel belangstelling er is voor deze lesbrieven. Wilt u een lesbrief met enkele voorbeeldlessen toegestuurd krijgen? Of wilt u graag op de hoogte gehouden worden van dit project? Neem dan contact op met onderwijsadviseur D.M.W. (Mirjam) van der Tang via dmwvandertang@koc.nu.

Overzicht nieuws

Gerelateerd

22 november 2021

Slob: Veiligheidsbeleid moet van papier af komen

Dankzij de Wet veiligheid op school staat sociale veiligheid bij alle scholen op het netvlies. Vrijwel allemaal hebben ze op papier hun beleid op orde. Maar dat beleid moet nu ‘van het papier af komen en onderdeel worden van de dagelijkse praktijk.’

Lees verder
16 november 2021

Het coronavirus heerst: de mens wikt, God beschikt

Op dit moment ondervinden velen van ons de gevolgen van het coronavirus. Er zijn weinig gezinnen, kerken en scholen waar het virus niet rondgaat.

Lees verder