Naar een duurzaam en verantwoord onderwijsconcept

20 november 2019
Aan het begin van dit schooljaar zijn we gestart met het project ‘Naar een verantwoord en duurzaam onderwijsconcept’. We zoeken nog leerkrachten die hier een bijdrage aan willen leveren. Ben jij die leerkracht?

Waarom dit project

De ervaring heeft ons geleerd dat we vaak ongemerkt en ongewild meegaan met ontwikkelingen in het onderwijs, die in de basis niet goed zijn. Hoe moeten we bijvoorbeeld staan tegenover opbrengstgericht werken? Hoe moeten we staan tegenover gepersonaliseerd leren? We zijn de achterliggende jaren steeds meer tot de conclusie gekomen dat de scholen geholpen zijn met een duidelijk richtinggevend kader voor een onderwijskundig schoolconcept en concrete materialen en aanpakken om het onderwijs in te richten afgestemd op de huidige eisen, zonder concessies te doen aan identiteitsgebonden uitgangspunten voor goed onderwijs.

Opdrachtgever en duur van het project

Het bestuur van de VBSO voelt deze noodzaak ook en heeft gelden beschikbaar gesteld voor het starten van een vierjarig project. De uitvoering van het project wordt gedaan vanuit KOC Diensten.

Wat beogen we met dit project?

Met dit project willen we de volgende opbrengsten realiseren:

  • Het ontwikkelen van een duidelijk richtinggevend kader (uitgangspunten) voor goed en verantwoord onderwijs, trouw aan de  identiteitsgebonden uitgangspunten;
  • Het daarbij ontwikkelen van  materialen en aanpakken die door teams ingezet kunnen worden bij het duiden van toekomstige ontwikkelingen en bij het beoordelen van methoden en didaktieken;
  • Bouwstenen die we kunnen gaan gebruiken voor een eigen onderwijsconcept.

Om zodoende uiteindelijk te voorkomen dat we onbedoeld en ongewild meegaan met hypes waarvan we achteraf moeten concluderen ‘Dat had anders gemoeten’, maar juist vanuit een eigen visie zelfbewust onze keuzes kunnen maken.

Betrekken van het ‘veld’

Bij de uitvoering van dit project willen we nadrukkelijk het onderwijsveld betrekken (b.v. door informatievoorziening, het delen van tussenproducten, deelname van leerkrachten en directeuren en het uitvoeren van pilots)

Projectgroep

Het project wordt vanuit KOC Diensten aangestuurd door twee verantwoordelijken: dhr. K. (Korstiaan) Karels en ondergetekende. Samen met twee directeuren: dhr. W. (Wim) Heenck van de Gisbertus Voetiusschool in Andel en dhr. H.J. (Henk Jan) Dekker van de Rehobothschool in Uddel en een leerkracht: mevr. L. (Lianne) de Baat van de Wittenbergschool in Scherpenzeel, vormen zij de projectgroep. Vanuit de projectgroep vindt de coördinatie plaats, ontstaan de visiedocumenten, worden producten en werkwijzen ontwikkeld en worden diverse andere activiteiten in gang gezet.

Resonansgroep

Naast de projectgroep is een resonansgroep samengesteld. De resonansgroep wordt gevormd door drie directeuren: dhr. W.J (Wim) Kole MLE van de Eben Haëzerschool in Barneveld, dhr. J. (Jan) Kluit  van de Ds. Johannes Beukelmanschool -locatie weverstraat-  in Alblasserdam en dhr. N.B. (Nico) Postema van de Calvijnschool in Ederveen, drie leerkrachten: dhr. G. (Gijs) Drost van de Dr. C. Steenblokschool in Veenendaal, mevr. A. (Annemieke) van de Geer van de Ds. Gisbertus Voetiusschool in Andel en dhr. A. (Arjan) Wijnne van de Rehobothschool in Uddel en een vertegenwoordiger vanuit Berséba: dhr. J. (Jan) de Waard, regiomanager Randstad. Aan de resonansgroep zullen steeds de deelproducten voorgelegd worden en zal gevraagd worden om feedback. De planning is dat zij ongeveer vijf keer per jaar een middag bij elkaar komen. Tijdens die middag zullen de visiedocumenten, plannen en producten gepresenteerd worden en voeren we daarover met elkaar de dialoog.

Spiegelgroep

We hebben een aantal extern deskundigen bereid gevonden om op verzoek vanuit hun specifieke deskundigheid te reageren op vragen die we ze stellen of producten die we hen voor zullen leggen. Het betreft de volgende personen: dr. R. (Richard) Toes, voorzitter van het college van bestuur van het Wartburg College in Rotterdam en Dordrecht, dhr. H. (Hartger) Wassink zelfstandig onderwijsadviseur en deskundig op het gebied van het doen van onderzoek, dhr. C. (Kees) Boele bestuursvoorzitter van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN), dhr. K. (Kees) Vernooij, Lector emeritus Effectief taal- en leesonderwijs, drs. R.A. (Rein) van der Garde, oud-bestuurder van het Ds. G.H. Kerstencentrum, dr. L.D. (Leunis) van Klinken (oud- onderwijsadviseur) en dhr. A. (Arie) Molenaar, oud-directeur van de Aangeenbrugschool in Terneuzen.

Leerkrachten gezocht

Zoals aan het begin van dit bericht aangegeven, zoeken we nog leerkrachten die deel willen nemen aan de projectgroep en/of aan de resonansgroep. Overleg binnen de school wat de mogelijkheden zijn (tegenover deelname aan het project staat een passende vergoeding).  Heb je interesse of vragen? Stuur ons een e-mail.

L.G. Bolier
Onderwijsadviseur
Stel een vraag
K. (Korstiaan) Karels MSc.
Onderwijsadviseur
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

22 oktober 2018

Verlies belang van kind niet uit het oog bij echtscheiding

Echtscheiding is voor kinderen een traumatische gebeurtenis. Zij hebben dan de steun van hun omgeving extra hard nodig, stelt Gertrude van den Belt.

Lees verder