Lessen uit het verleden voor duurzaam onderwijs

14 december 2021
Iedereen die zich betrokken voelt bij het christelijk onderwijs zal er ergens in de boekenkast wel een paar exemplaren van hebben staan: bronnen die iets zeggen over goed onderwijs. In het verleden is er al heel veel geschreven over de vraag wat goed onderwijs inhoudt. De link leggen tussen deze bronnen en de huidige praktijk is niet altijd even eenvoudig. Tegelijkertijd vraagt u zich misschien af in welke mate we ons nog laten beïnvloeden door denkers, zoals Augustinus. En welke rol heeft de pedagogiek van Bavinck nog in het vormgeven van ons onderwijs?

Verbinding visie en praktijk

Als projectgroep ‘Naar een Duurzaam Onderwijsconcept’ denken we na over de vraag wat essentiële opvoedkundige en onderwijskundige uitgangspunten zijn voor de vormgeving en inrichting van basisonderwijs in lijn met de Bijbelse grondslag. Hiervoor zijn we in eerste instantie in gesprek gegaan met leerkrachten en directeuren, met de vraag hoe zij de koppeling tussen visie op christelijk onderwijs en de huidige praktijk ervaren. Daaruit werd vooral duidelijk dat in de huidige context het verbinden van de visie aan de praktijk niet altijd even eenvoudig is. Leerkrachten gaven aan dat dit een hoge prioriteit moet hebben, maar dat dit in de huidige situatie vaak gemist wordt. Ook werd benoemd dat het helpend zou zijn als er binnen de schoolcontext meer tijd, ruimte en middelen zijn voor het verbinden van de visie op christelijk onderwijs met de praktijk van het lesgeven. Deze input nemen we mee in het ontwerpen van materialen om de opvoedkundige en onderwijskundige uitgangspunten te vertalen naar de praktijk.

Verdieping in oude bronnen

Momenteel zijn we als projectgroep bezig met een literatuuronderzoek. Dit bestaat vooral uit het lezen van bronnen rondom het thema christelijk onderwijs. Hierbij kunt u denken aan bronnen van Augustinus, Langeveld, Waterink, Böhl, Gunning, enzovoorts. Ook komen bronnen van hedendaagse schrijvers aan bod. Aan de hand van deze literatuur zullen we in de komende periode uitgangspunten formuleren die kunnen dienen als onderlegger voor de vormgeving en inrichting van christelijk onderwijs. We hopen u in de komende maanden op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom het theorieonderzoek.

Meer weten?

Lees hier meer informatie over het project ‘Naar een Duurzaam Onderwijsconcept’ of neem gerust contact met H.J. (Lianne) de Baat via hjdebaat@koc.nu.

Overzicht nieuws

Gerelateerd

06 juli 2022

Belangrijke data nieuw seizoen | Noteert u deze in uw agenda?

Voor D.V. het nieuwe seizoen 2022-2023 hebben KOC Diensten en KOC Visie diverse activiteiten, bijeenkomsten en trainingen gepland. Wij zetten de belangrijkste data voor u op een rij. Zet u deze in de agenda en/of meld u zich alvast aan?

Lees verder
06 juli 2022

Belangrijke data nieuw seizoen | Noteert u deze in uw agenda?

Voor D.V. het nieuwe seizoen 2022-2023 heeft de VBSO diverse activiteiten, bijeenkomsten en trainingen gepland. Wij zetten de belangrijkste data voor u op een rij. Zet u deze in de agenda en/of meld u zich alvast aan?

Lees verder