Herdenking 75 jaar bevrijding (lesbrieven Schildserie)

11 februari 2020
Onze Schildserie kent drie lesbrieven die zeer goed te gebruiken zijn bij de herdenking van 75 jaar bevrijding.

Lesbrief 1: Tweede Wereldoorlog

Leerlingen missen vaak het overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen met betrekking de Tweede Wereldoorlog. Deze lesbrief geeft de hoofdzaken puntsgewijs weer.

Lesbrief 2: Holocaust

Ook bij dit onderwerp de belangrijkste feiten die uw leerlingen moeten weten.
Verwerking d.m.v. 19 gespreksvragen

Lesbrief 3: Het drama van Putten 1944

Een objectieve weergave van de gebeurtenissen in oktober 1944 en daarna.

De kosten per lesbrief zijn: € 2,50 (excl. porto).

Plaats uw bestelling.

Lees meer over de Schildserie

Overzicht nieuws

Gerelateerd

02 juli 2020

Signaleringswaarde normatief eigen vermogen

Deze week is een rapport gepubliceerd waarin een formule wordt voorgesteld om aan te duiden wanneer de reserves zo groot zijn hiervan verantwoording moet worden gegeven: de signaleringswaarde. Is die verantwoording niet overtuigend, dan beschouwt de Inspectie de reserves als bovenmatig.

Lees verder
02 juli 2020

Zomergroet

Een bijzonder schooljaar ligt (bijna) achter ons. In het afgelopen half jaar hebben we allemaal de impact van het Coronavirus ervaren. Voor iedereen was dit onbekend en iedereen was hierin onervaren. Dat gaf te midden van alles een ongekende dynamiek.

Lees verder