Hoe staat het met de visie in de praktijk?

6 april 2021
De zoektocht naar een kader dat richting geeft aan duurzaam christelijk onderwijs, begint met goed kijken naar de huidige situatie. Welke plek krijgt visie nu in de scholen? Op welke manier wordt dit ervaren door leerkrachten en door directeuren? Hoe wordt de visie verbonden aan de praktijk?

Aan het begin van het cursusjaar 2021 is er een vragenlijst uitgezet onder de scholen. Deze is door directeuren en leerkrachten ingevuld. Daarna zijn we met verschillende directeuren en leerkrachten verdiepend in gesprek gegaan om te onderzoeken welke plek de visie op dit moment heeft in de school en hoe dit wordt ervaren.

“Op welke manier wordt voor hen dan duidelijk hoe de visie van de school zichtbaar is in de dagelijkse praktijk?”

Gesprek

Zoals u kunt verwachten, is er op vrijwel iedere school een visie beschreven en geeft het overgrote deel van de leerkrachten ook aan dat ze op de hoogte zijn van de inhoud hiervan. De meeste directeuren geven daarbij aan dat de leerkrachten van de school de visie ook toepassen in de lessen. Tegelijkertijd geeft meer dan de helft van de directeuren aan dat ze het gesprek over de visie weinig tot niet aangaan. Op welke manier wordt voor hen dan duidelijk hoe de visie van de school zichtbaar is in de dagelijkse praktijk? Tijdens de gevoerde gesprekken vroegen we hier verder op door. Daaruit kwam nadrukkelijk naar voren hoe belangrijk het is om het gesprek over de visie aan te gaan. Vaak wordt daarin de werkdruk als belemmerend ervaren, waardoor deze gesprekken niet plaatsvinden, op de manier zoals men graag zou willen.

“Lastig is om de visie te koppelen aan de praktijk”

Visie op didactisch handelen

Zeker de leerkrachten die zelf geen leidinggevende functie hebben in IB of MT benoemen dat de visie op zichzelf wel goed is, maar het lastig is om deze te koppelen aan de praktijk. Als het over de inhoud van de visie gaat, wordt er veelal gesproken over dogmatische aspecten. Wat betreft het pedagogisch handelen zijn er verschillende scholen waar een visie over dit onderwerp beschreven staat. Als de stap gemaakt wordt naar de vraag welke visie er is ten aanzien didactisch handelen, geven verschillende directeuren en leerkrachten aan dat deze er niet of onvoldoende is.

Omgaan met onderwijsvernieuwingen

De directeuren geven aan dat bij alle onderwijsvernieuwingen die op scholen afkomen er wel wordt gekeken naar de identiteit, maar dat dit snel op een oppervlakkige manier gebeurt. Er wordt vooral op uiterlijkheden gelet en in mindere mate op de grondgedachte van de nieuwe aanpak of methode.

“Vooral omdat dit kader een brug kan vormen om visie en praktijk dichter bij elkaar te brengen.”

Vervolg

Bovenstaande laat zien dat er op scholen al veel gewerkt wordt vanuit de visie en er op veel onderdelen al een duidelijke visie in lijn met de Bijbelse grondslag aanwezig is. Toch zijn er mooie aanknopingspunten die het belang laten zien van het ontwikkelen van een richtinggevend kader voor de vormgeving en inrichting van het onderwijs. Vooral omdat dit kader een brug kan vormen om visie en praktijk dichter bij elkaar te brengen. Hierbij valt onder andere te denken aan een visievorming op het didactisch handelen van de leerkracht vanuit een christelijk perspectief. Ook zijn scholen gebaat bij een duidelijk afwegingskader om bij onderwijsvernieuwingen niet alleen naar de uiterlijke kant te kijken, maar vooral ook op zoek te gaan naar de grondgedachte achter een nieuwe methode of aanpak.

In de komende periode gaan we op zoek in de literatuur naar de essenties die duurzaam zijn. Deze essenties hebben als doel om onze visie op christelijk onderwijs in lijn met de Bijbelse grondslag helder te krijgen en ook daadwerkelijk vorm te geven in de praktijk.

Lees hier alles over het project Duurzaam Onderwijsconcept.

Overzicht nieuws

Gerelateerd

20 april 2021

Sneltesten voor leraren

De regering wil deze maand massaal sneltesten verspreiden op scholen. Deze zijn bedoeld voor leraren, die dan zichzelf op vrijwillige basis twee keer per week kunnen testen.

Lees verder
20 april 2021

Hoe houden we koers in een onrustige tijd?

Er is bijzonder veel aandacht voor het onderwijs. De ene ontwikkeling na het andere advies rolt over het onderwijs heen. Hoe houden we het hoofd koel? En hoe kunnen we in alle rust onderwijzer zijn voor onze kinderen?

Lees verder