Geschiedenismethode ‘Vertel het door’ voltooid

5 juli 2022
Nu de 'voorloper' (leerjaar 5) van de drukpers is gerold, is de geschiedenismethode 'Vertel het door!' compleet.

Deze methode is een doorontwikkeling van de oorspronkelijke methode ‘Er is geschied’. De projectgroep, die aanvankelijk onder leiding van dr. L.D. van Klinken en later drs. R.A. van der Garde vergaderde, heeft de afgelopen jaren veel werk verzet om deze methode vorm te geven met als resultaat een viertal mooie delen leerlingenboeken en werkboeken voor de leerjaren 5 t/m 8. Deel 1, 2 en 3 voor respectievelijk groep 6, 7 en 8 verschenen in 2018, 2019 en 2020 en de ‘voorloper’ is recent verschenen.

We zijn de projectgroep zeer erkentelijk voor het vele werk wat hiervoor verzet is. Met de totstandkoming van deze methode is het reformatorisch onderwijs een grote dienst bewezen. De methode ziet de geschiedenis van het vaderland verweven met de geschiedenis van de Kerk. Ten diepste is de totale geschiedenis van de wereld de geschiedenis van de Kerk. Het is Gods hand Die de geschiedenis schrijft. Dat is in deze methode tot uitdrukking gebracht door thema’s uit de kerkgeschiedenis in deze methode te verweven.

Meer informatie en bestellen

W.H. (Wim) Heenck
Manager Scholen, Onderwijsadviseur
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

06 juli 2022

Belangrijke data nieuw seizoen | Noteert u deze in uw agenda?

Voor D.V. het nieuwe seizoen 2022-2023 hebben KOC Diensten en KOC Visie diverse activiteiten, bijeenkomsten en trainingen gepland. Wij zetten de belangrijkste data voor u op een rij. Zet u deze in de agenda en/of meld u zich alvast aan?

Lees verder
06 juli 2022

Belangrijke data nieuw seizoen | Noteert u deze in uw agenda?

Voor D.V. het nieuwe seizoen 2022-2023 heeft de VBSO diverse activiteiten, bijeenkomsten en trainingen gepland. Wij zetten de belangrijkste data voor u op een rij. Zet u deze in de agenda en/of meld u zich alvast aan?

Lees verder