Project Duurzaam Onderwijsconcept (DOC)

Werken aan duurzaam christelijk onderwijs. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Er komen allerlei nieuwe onderwijsontwikkelingen op de scholen af. Op welke manier geef je daar vanuit een christelijke onderwijsvisie een goede invulling aan? Op deze pagina leest u alles over het project Duurzaam Onderwijsconcept.

Er wordt veel van scholen gevraagd. Allerlei ontwikkelingen van praktische en inhoudelijke aard vragen om een (re)actie. Hierbij kunt u denken aan: het opbrengstgericht werken, passend onderwijs, positief leiderschap, formatief evalueren, kansengelijkheid.  Hoe reageren we op een passende manier op deze vernieuwingen? Of vragen deze vernieuwingen veel meer om eigen keuzes te maken voor de inrichting en vormgeving van verantwoord christelijk onderwijs?

Om deze zaken diepgaand te doordenken, is binnen KOC Visie in 2018 een onderzoek gestart. Het project heeft de naam ‘Duurzaam Onderwijsconcept’ (DOC) gekregen.

Aanleiding

De ervaring heeft ons geleerd dat we vaak ongemerkt en ongewild meegaan met ontwikkelingen in het onderwijs, die in de basis haaks staan op het christelijk gedachtegoed. Hoe moeten we bijvoorbeeld staan tegenover opbrengstgericht werken? Hoe moeten we staan tegenover gepersonaliseerd leren? Vanuit de scholen is er aangegeven dat er een behoefte is aan een duidelijk richtinggevend kader voor het verantwoord inrichten en vormgeven van het onderwijs. Hierbij horen concrete materialen en aanpakken om het onderwijs af te stemmen op de huidige eisen, zonder concessies te doen aan identiteitsgebonden uitgangspunten voor goed onderwijs.

Opdrachtgever en duur van het project

De Raad van Toezicht van de VBSO voelt de noodzaak voor een richtinggevend kader voor christelijk onderwijs en heeft gelden beschikbaar gesteld voor het starten van een vierjarig project. De uitvoering van het project wordt gedaan vanuit KOC Visie.

Wat beogen we met dit project?

Met dit project willen we de volgende opbrengsten realiseren:

  • Het ontwikkelen van een duidelijk richtinggevend kader (uitgangspunten) voor goed en verantwoord onderwijs, trouw aan de  identiteitsgebonden uitgangspunten;
  • Het daarbij ontwikkelen van  materialen en aanpakken die door teams ingezet kunnen worden bij het duiden van toekomstige ontwikkelingen en bij het beoordelen van methoden en didaktieken;
  • Bouwstenen die gebruikt kunnen worden voor een eigen onderwijsconcept.
  • Praktische handvatten om de visie om te zetten naar de praktijk.

Projectgroep

De projectgroep bestaat uit:

  • H.J. (Lianne) de Baat, onderwijsadviseur bij KOC Diensten en leerkracht van de Wittenbergschool in Scherpenzeel
  • H.J. (Henk Jan) Dekker, directeur van de Rehobothschool in Uddel
  • D.M.W. (Mirjam) van der Tang, onderwijsadviseur bij KOC Diensten
  • L.G. (Leon) Bolier, onderwijsadviseur bij KOC Diensten

Vanuit de projectgroep vindt de coördinatie plaats, ontstaan de visiedocumenten, worden producten en werkwijzen ontwikkeld en worden diverse andere activiteiten in gang gezet.

Een belangrijk onderdeel binnen het project is het literatuuronderzoek. Aan dit onderzoek werken ook A. (Alissa) Bakker-van den Berg en B. (Bram) Dubbeld (directeur basisschool Timotheüs op Texel) mee.

Resonansgroep

Naast de projectgroep is een resonansgroep samengesteld. De resonansgroep wordt gevormd door directeuren, leerkrachten en een vertegenwoordiger van Berseba. Aan de resonansgroep zullen de deelproducten voorgelegd worden en zal gevraagd worden om feedback.

Spiegelgroep

Er zijn een aantal extern deskundigen die op verzoek, vanuit hun specifieke deskundigheid, reageren op vragen die we ze stellen of producten die we hen voor zullen leggen.

Betrekken van het ‘veld’

Bij de uitvoering van dit project betrekken we nadrukkelijk het onderwijsveld (b.v. door informatievoorziening, het delen van tussenproducten, deelname van leerkrachten en directeuren en het uitvoeren van pilots).

Op de hoogte blijven?

We houden u middels deze webpagina op de hoogte:
Lessen uit het verleden voor duurzaam onderwijs (14 dec 2021)
Hoe staat het met de visie in de praktijk? (6 april 2021)
Alle onderwijsvernieuwingen Bijbels verantwoord? (11 febr 2021)
Naar een duurzaam en verantwoord onderwijsconcept (20 nov 2019)

Meld u aan voor de nieuwsbrief van KOC Diensten / KOC Visie en ontvang de updates in uw mailbox.

Heeft u vragen of wilt u meedenken, neem dan gerust contact met ons op!

Contactpersoon

H.J. (Lianne) de Baat, hjdebaat@koc.nu