Digitale media verzwakking van geweten?

16 november 2021
“Waren ze nog maar meer onder de indruk..!” “Waar is het beslag onder het Woord toch gebleven?” Ook uw verzuchting na een Bijbelverhaal, opening of diepgaand gesprek met kinderen/jongeren? Het zou verduistering of verzwakking van het geweten, de ‘stedehouderesse Gods’ kunnen zijn, als gevolg van mediagebruik. Misschien is die gedachte vorige week (van de mediaopvoeding) wel bij u opgekomen. We merken het verschil met jaren geleden, toen die media nog in de wieg lag. Maar is dit merkbare ook werkelijk meetbaar? En wat is hierin (media)wijsheid?

De invloed van digitale media op ons brein is inmiddels overduidelijk aangetoond door diverse wetenschappers. Maar hoe zit het met de invloed van media op ons geweten via het brein? Waar moeten we onze ‘digikids’ voor behoeden om ze Bijbels op te kunnen voeden? Zien we juist kansen via media om op grond van de juiste normen het geweten te vormen? Kansen die de risico’s van de bedreigingen waard zijn.

Elementaire uitgangspunten

Dat in het geweten de juiste normatieve kennis aanwezig moet zijn om goed te functioneren moge duidelijk zijn. Kennis van de wil Gods, geopenbaard in de twee tafelen van de Wet, die verinnerlijkt moet worden. Door de zondeval is die zuivere kennis verloren gegaan en moet het geweten voortdurend geijkt worden aan de wil Gods! Goed voor de gevallen mens, tegen de gevallen wil. Gewetensvorming kost daarom moeite en veroorzaakt vaak pijn. Doen we het niet dan gaat het geweten dwalen, is zonde steeds minder zonde.

Het geweten is tevens elementair in de juiste kennis van Christus. Het is een krachtig middel waardoor God ons wil onderwijzen in onze schuld, om ons door de weg van verootmoediging te brengen tot het geloof in Christus. “De Wet een tuchtmeester tot Christus”. Böhl, schoonzoon van Kohlbrugge noemt dit de kern van de pedagogiek!

Gewetensvorming

Daarom moet dat geweten gevormd worden, mag dat geweten niet doven of misvormd worden door zaken als digitale media. Gebeurt dat wel dan verhinderen wij kinderen in de middellijke weg naar Christus. Wij zijn ervan overtuigd dat satan hier heel actief is.

Daarom willen we opvoeders toerusten betreffende gewetensopvoeding. Ouders al direct vanaf de geboorte van hun kind. Lesgevenden vanaf de eerste dag en in de gehele basisschoolperiode!

Visievorming en onderzoek

In opdracht van het Landelijk Directeurenberaad van de VBSO-scholen is ondergetekende bezig met het doordenken van een Bijbelse visie op dit thema.

Verder participeert KOC Visie in Stichting Mediawijzer en hebben we door het aanleveren van een literatuuronderzoek een eerste aanzet gegeven om met wetenschappers uit diverse disciplines over dit onderwerp na te denken. Om uiteindelijk tot conclusies en adviezen te komen waar opvoeders wat aan hebben.

Laat wetenschappelijke inzichten over brein en geweten daarin complementair zijn aan wat Gods Woord en het beschikbare ‘oude goud’ hierover zeggen. Meer aandacht voor dit oude goud vinden wij daarom ook van groot belang. Praktisch voorbeeld van Voetius als hij schrijft over ‘remming van gewetenskracht.’ Dat zijn volgens hem: “vormen van verstrooiing en ijdele tijdspasseringen die vleselijk gezinde mensen en geveinsden gebruiken om hun geweten tot zwijgen te brengen.”

Die kant moeten we in ieder geval niet op.

Dirk van Elzelingen, onderwijsadviseur
dvanelzelingen@koc.nu

Overzicht nieuws

Gerelateerd

22 november 2021

Slob: Veiligheidsbeleid moet van papier af komen

Dankzij de Wet veiligheid op school staat sociale veiligheid bij alle scholen op het netvlies. Vrijwel allemaal hebben ze op papier hun beleid op orde. Maar dat beleid moet nu ‘van het papier af komen en onderdeel worden van de dagelijkse praktijk.’

Lees verder
16 november 2021

Het coronavirus heerst: de mens wikt, God beschikt

Op dit moment ondervinden velen van ons de gevolgen van het coronavirus. Er zijn weinig gezinnen, kerken en scholen waar het virus niet rondgaat.

Lees verder