Educatief blad voor school en gezin

Versterkt de verbinding tussen kerk, school en gezin. Criterium is een uitgave van de VBSO en de KLS. De inhoud komt tot stand in nauwe samenwerking met KOC Visie.

Wat biedt Criterium

Hebt u hart voor onderwijs?
Werkt u in het onderwijs?
Bent u ouder van schoolgaande kinderen?
Wilt u op de hoogte zijn van wat er in het onderwijs speelt?
Wilt u interessante artikelen lezen over opvoeding?
Dan is het blad Criterium de moeite waard!

In Criterium staan artikelen, interviews en fotocollages. Wij laten ouders, leerkrachten en  pabo-studenten aan het woord over actuele onderwerpen rondom opvoeding en onderwijs.

Onderwijs en opvoeding, u hebt er dagelijks mee te maken. Daarom kan het verrijkend zijn om stil te staan bij nieuwe ideeën, kritische kanttekeningen en praktische informatie. En dat binnen de vertrouwde context van de voor u belangrijke principes. Het lezen van onze artikelen verruimt uw blik. Zo blijft u scherp op het gebied van ontwikkelingen rondom opvoeding en onderwijs.

Lezers van Criterium:

 • worden betrokken bij onderwijs op gereformeerde grondslag;
 • zijn op de hoogte van wat er speelt op de school van hun (klein)kinderen;
 • ervaren steun bij de opvoeding door te lezen over ervaringen van medeopvoeders;
 • worden geholpen bij bezinning op actuele maatschappelijke thema’s;
 • krijgen handvatten voor de opvoeding van hun kinderen.

Adverteren

Ondernemers en instellingen hebben de mogelijkheid om te adverteren in Criterium. U bereikt ruim 8000 adressen. U steunt hiermee het werk van KOC Diensten. In het bijzonder bevordert u de opvoedkundige steun aan gezinnen. Bij meerdere plaatsingen per jaar ontvangt u korting. Informeer naar de mogelijkheden bij de administratie en download hier de mediakit.

Naam en logo

Tijdens de ledenvergadering van de Kontaktvereniging van Leerkrachten en Studenten (KLS) op 10 juni 1972 stelde een van de leden voor het blad de naam ‘Criterium’ te geven.

Het woord ‘Criterium’ betekent: maatstaf om een zaak te toetsen of te beslissen. Wij noemen ons blad Criterium, omdat we ons in alles willen richten naar hét criterium. Dat is de Bijbel, het Woord van God.

Het omslag van Criterium wordt getooid met het embleem van Marnix van St. Aldegonde. Hierop ziet u een schip in de storm, bedreigd door klippen, zeedieren en tegenwind. De koers is echter gericht op de Zon met de letters CHRS, het acroniem van CHRISTUS.

Treffend is de lijfspreuk ‘Repos Ailleurs’. Dit betekent ‘De rust is elders’.

Criterium ontvangen

Criterium wordt bekostigd uit vrijwillige bijdragen. Belangstellenden ontvangen Criterium kosteloos. Eventuele meeropbrengst besteden we aan de ambulante hulp van KOC Diensten.
U kunt een gift overmaken op IBAN NL26 INGB 000679 85 73 t.n.v. Criterium te Veenendaal.

Criterium verschijnt zes maal per jaar.
De verschenen nummers van Criterium tot 2016 vindt u op Digibron.

Recensies en artikelen
Boeken ter recensie en artikelen stuurt u naar het adres van de eindredactie: Dhr. K. Karels MSc, p/a Nieuweweg-noord 251, 3905 LW Veenendaal, e-mail: kkarels@koc.nu.

Redactieleden

 • A. Alderliesten MSc

  Ridderkerk

 • L.M. Beyer

  Kesteren

 • H.J. van den Brink

  Veenendaal

 • A. Boon-van de Bruinhorst

  Nieuwland

 • A.H. Geneugelijk

  Veenendaal

 • M. den Haan

  Leerdam

 • H. de Wit-Dekker

  Opheusden

 • K. Karels MSc

  Opheusden

 • drs. J. Horst (redactiesecretaris)

  Uddel