Binnenkort: leerlijnen Burgerschap

14 december 2021
In opdracht van de Stichting voor Leermiddelenontwikkeling Reformatorisch Onderwijs (SLRO) en in samenwerking met Driestar Educatief wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van de leerlijnen Burgerschap. Aan het begin van 2022 vindt een eerste oplevering plaats van (een onderdeel van) deze leerlijnen.

Zoals bekend, wordt van scholen verwacht dat er een schoolcultuur gerealiseerd wordt waarin actief burgerschap en sociale cohesie bevordert wordt. Hoe kun je dit op een doelgerichte en samenhangende wijze vormgeven? Op verschillende scholen zijn we aan de slag gegaan met visievorming met het team en vindt uitwerking op school- en groepsniveau plaats.

Onze adviseurs helpen u hier graag om dit ook op uw school te realiseren. Kijk eens naar de mogelijkheden op de routekaart in het dossier Burgerschapsonderwijs. We stemmen onze werkwijze en ondersteuning graag af op uw (specifieke) vraag en leveren op deze wijze een optimale bijdrage aan uw schoolontwikkeling.

Ook belangstelling of meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met onze onderwijsadviseurs H.J. (Lianne) de Baat of W.H. (Wim) Heenck.

Overzicht nieuws

Gerelateerd

06 juli 2022

Belangrijke data nieuw seizoen | Noteert u deze in uw agenda?

Voor D.V. het nieuwe seizoen 2022-2023 hebben KOC Diensten en KOC Visie diverse activiteiten, bijeenkomsten en trainingen gepland. Wij zetten de belangrijkste data voor u op een rij. Zet u deze in de agenda en/of meld u zich alvast aan?

Lees verder
06 juli 2022

Belangrijke data nieuw seizoen | Noteert u deze in uw agenda?

Voor D.V. het nieuwe seizoen 2022-2023 heeft de VBSO diverse activiteiten, bijeenkomsten en trainingen gepland. Wij zetten de belangrijkste data voor u op een rij. Zet u deze in de agenda en/of meld u zich alvast aan?

Lees verder