Alle onderwijsvernieuwingen Bijbels verantwoord?

11 februari 2021
Bezinnen we ons wel voldoende op allerlei onderwijsontwikkelingen die op ons afkomen? Is onze visie wel toereikend om antwoorden te geven op onderwijsvernieuwingen? In dit nieuwsbericht geven we u een update over het project Duurzaam Onderwijsconcept (DOC).

Zijn alle onderwijsvernieuwingen en -ontwikkelingen wel Bijbels verantwoord? Welke wel en welke niet? En hoe weten we dat? Hebben we wel voldoende op de wacht gestaan? Vanuit welk denkkader komen deze ontwikkelingen (zoals bijv. opbrengstgericht werken, passend onderwijs, positief leiderschap, formatief evalueren, kansengelijkheid, enz.) op ons af? Moeten we wel reageren op onderwijsontwikkelingen die op ons afkomen? Is het niet onze taak om zelf uit te vinden wat goed en verantwoord onderwijs is?

Onderzoek gestart

Zo kunnen we nog wel meer vragen stellen die niet eenvoudig te beantwoorden zijn. Om deze zaken grondig te doordenken is binnen KOC Visie vorig jaar een onderzoek gestart.

Het project is diverse keren onder de aandacht gebracht. Het project heeft de naam ‘Duurzaam Onderwijsconcept’ gekregen. In onze agenda’s wordt dat afgekort met DOC, een leuke woordspeling op KOC.

Het bestuur van de VBSO voelt de noodzaak van dit project ook en heeft daarom gelden beschikbaar gesteld voor het starten van een vierjarig project. De uitvoering van het project wordt gedaan vanuit KOC Visie en KOC Diensten.

Wellicht vraagt u zich af: ‘Wat zijn ze toch precies aan het doen met dat zogenoemde Duurzaam Onderwijsconcept? Hoever zijn ze ermee? Wanneer krijgen we daar iets van te zien?’

Experts uit het onderwijs

We moeten u gelijk al een enigszins teleurstellen. Onderzoek doen is een traag proces. We zitten midden in de fase van theorie- en praktijkonderzoek. Theoretisch onderzoek doen houdt in dat we onderzoeken welke literatuur antwoord geeft op onze onderzoeksvraag. We hebben verschillende experts uit het onderwijsveld gevraagd om met ons mee te denken welke literatuur voor ons onderzoek relevant is. Hieruit maken we een selectie.

Interviews directeuren en leerkrachten

Daarnaast loopt er ook een praktijkonderzoek. We zijn momenteel druk doende met het interviewen van directeuren en leerkrachten. Door de coronapandemie is het proces enigszins vertraagd, maar inmiddels weten we digitaal de weg goed te vinden om iemand toch te kunnen interviewen, waarbij ook nog eens digitaal ‘post-its’ geplakt kunnen worden. We ontdekken digitale mogelijkheden waar we voorheen het bestaan niet van wisten. Ook dat biedt weer nieuwe perspectieven.

Het interviewen van directeuren en leerkrachten is interessant. Er gebeurt al iets bij het afnemen van een interview. Je stelt vragen en krijgt antwoorden. Tegelijkertijd ontstaat er bij het stellen van vragen ook een verdieping. Zowel bij de vragenstellers die antwoorden krijgen, als ook bij de geïnterviewden die antwoorden geven. Het afnemen van interviews is dus meer dan het verzamelen van informatie.

Op de hoogte blijven?

Het onderzoek is nu nog in een te pril stadium om al allerlei deelconclusies met jullie te delen. We houden u middels de nieuwsbrief op de hoogte, zodat jullie weten hoever we in het proces zijn. Naast de nieuwsbrief is er een speciale webpagina waar we alle relevante ontwikkelingen delen met betrekking tot het onderzoek.

Heeft u concrete vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op!

Hartelijke groet,

De projectgroep

H.J. (Lianne) de Baat

L.G. (Leon) Bolier

H.J. (Henk – Jan) Dekker

Overzicht nieuws

Gerelateerd

14 juni 2021

Terugblik livestream met Bijbelvertellingen

Tijdens de beide schoolsluitingen hebben we als KOC Diensten een livestream verzorgd. Verschillende leerkrachten en directeuren vertelden dagelijks een Bijbelse geschiedenis, een verhaal uit de Christenreis of een verhaal uit de Christinnereis. We hopen dat deze vertellingen tot zegen geweest mogen zijn.

Lees verder
11 juni 2021

Eerste Kamer steunt burgerschapswet

De meerderheid in de Eerste Kamer steunt de burgerschapswet van minister Slob, bleek uit de eerste termijn van het debat over die wet op 8 juni. Wel stelden veel fracties nog vragen aan de bewindsman. D66 wil bijvoorbeeld weten hoe de wet wordt gehandhaafd op ‘risicoscholen van orthodoxe snit’, waaronder reformatorische onderwijsinstellingen.

Lees verder