Welkom bij de KLS-najaarsvergadering

Op D.V. vrijdag 5 november 2021 organiseert de KLS haar najaarsvergadering. Tijdens deze avond staat het thema ‘Gods voorzienigheid: kunnen we dat uitleggen aan kinderen?’ centraal. Hierover zal ds. ds. D.E. van de Kieft, predikant Gereformeerde Gemeente in Nederland te Urk, een inleiding verzorgen. Van harte welkom!

Programma

19.15 uur | Inloop met koffie
19.30 uur | Opening
19.45 uur | Mededeling over netwerkbijeenkomst
19.50 uur | Lezing door ds. D.E. van de Kieft
20.40 uur | Pauze
20.55 uur | Groepsdiscussie & beantwoording vragen
21.30 uur | Sluiting door ds. D.E. van de Kieft

Na afloop is er gelegenheid na te praten onder het genot van een hapje en drankje.

Locatie

Kerkgebouw GGiN De Hoeksteeen, Vellerselaan 1 in Barneveld

Allen hartelijk welkom! Neem gerust een introdué mee.

Nog geen lid van de KLS? Lees hier informatie over KLS en meld u zich aan!

Bekijk de hele agenda