Project Duurzaam Onderwijsconcept

Bezinnen we ons wel voldoende op allerlei onderwijsontwikkelingen die op ons afkomen? Is onze visie wel toereikend om antwoorden te geven op onderwijsvernieuwingen? Zijn alle onderwijsvernieuwingen en -ontwikkelingen wel Bijbels verantwoord? Welke wel en welke niet? En hoe weten we dat? Hier leest u alles over het project Duurzaam Onderwijsconcept.

Andere vragen zijn: Hebben we wel voldoende op de wacht gestaan? Vanuit welk denkkader komen deze ontwikkelingen (zoals bijv. opbrengstgericht werken, passend onderwijs, positief leiderschap, formatief evalueren, kansengelijkheid, enz.) op ons af? Moeten we wel reageren op onderwijsontwikkelingen die op ons afkomen? Is het niet onze taak om zelf uit te vinden wat goed en verantwoord onderwijs is?

Zo kunnen we nog wel meer vragen stellen die niet eenvoudig te beantwoorden zijn. Om deze zaken grondig te doordenken is binnen KOC Visie vorig jaar een onderzoek gestart. Het project is diverse keren onder de aandacht gebracht. Het project heeft de naam ‘Duurzaam Onderwijsconcept’ (DOC) gekregen.

Waarom dit project

De ervaring heeft ons geleerd dat we vaak ongemerkt en ongewild meegaan met ontwikkelingen in het onderwijs, die in de basis niet goed zijn. Hoe moeten we bijvoorbeeld staan tegenover opbrengstgericht werken? Hoe moeten we staan tegenover gepersonaliseerd leren? We zijn de achterliggende jaren steeds meer tot de conclusie gekomen dat de scholen geholpen zijn met een duidelijk richtinggevend kader voor een onderwijskundig schoolconcept en concrete materialen en aanpakken om het onderwijs in te richten afgestemd op de huidige eisen, zonder concessies te doen aan identiteitsgebonden uitgangspunten voor goed onderwijs.

Opdrachtgever en duur van het project

Het bestuur van de VBSO voelt deze noodzaak ook en heeft gelden beschikbaar gesteld voor het starten van een vierjarig project. De uitvoering van het project wordt gedaan vanuit KOC Visie en KOC Diensten.

Wat beogen we met dit project?

Met dit project willen we de volgende opbrengsten realiseren:

  • Het ontwikkelen van een duidelijk richtinggevend kader (uitgangspunten) voor goed en verantwoord onderwijs, trouw aan de  identiteitsgebonden uitgangspunten;
  • Het daarbij ontwikkelen van  materialen en aanpakken die door teams ingezet kunnen worden bij het duiden van toekomstige ontwikkelingen en bij het beoordelen van methoden en didaktieken;
  • Bouwstenen die we kunnen gaan gebruiken voor een eigen onderwijsconcept.
  • Praktische handvatten om de visie om te zetten naar het werk.

Om zodoende uiteindelijk te voorkomen dat we onbedoeld en ongewild meegaan met hypes waarvan we achteraf moeten concluderen ‘Dat had anders gemoeten’, maar juist vanuit een eigen visie zelfbewust onze keuzes kunnen maken.

Betrekken van het ‘veld’

Bij de uitvoering van dit project willen we nadrukkelijk het onderwijsveld betrekken (b.v. door informatievoorziening, het delen van tussenproducten, deelname van leerkrachten en directeuren en het uitvoeren van pilots).

Projectgroep

De projectgroep bestaat uit:

  • H.J. (Lianne) de Baat, onderwijsadviseur bij KOC Diensten en leerkracht van de Wittenbergschool in Scherpenzeel
  • L.G. (Leon) Bolier MLE, onderwijsadviseur bij KOC Diensten
  • H.J. (Henk Jan) Dekker, directeur van de Rehobothschool in Uddel

Vanuit de projectgroep vindt de coördinatie plaats, ontstaan de visiedocumenten, worden producten en werkwijzen ontwikkeld en worden diverse andere activiteiten in gang gezet.

Resonansgroep

Naast de projectgroep is een resonansgroep samengesteld. De resonansgroep wordt gevormd door directeuren, leerkrachten en een vertegenwoordiger van Berseba. Aan de resonansgroep zullen steeds de deelproducten voorgelegd worden en zal gevraagd worden om feedback. De planning is dat zij ongeveer vijf keer per jaar een middag bij elkaar komen. Tijdens die middag zullen de visiedocumenten, plannen en producten gepresenteerd worden en voeren we daarover met elkaar de dialoog.

Bij jij geïnteresseerd in dit onderzoek en denk je graag met ons mee? Wij zijn nog op zoek naar leden in de resonansgroep. Vanwege de samenstelling gaat onze voorkeur uit naar leerkrachten. Door deel te nemen in de resonansgroep, krijg je de mogelijkheid om ongeveer twee á drie keer per jaar inhoudelijk mee te lezen en feedback te geven op de ontwikkelingen (en ontwikkelde producten) van het onderzoek.

Geïnteresseerd? Stuur een mail naar H.J. (Lianne) de Baat via hjdebaat@koc.nu

Spiegelgroep

We hebben een aantal extern deskundigen bereid gevonden om op verzoek vanuit hun specifieke deskundigheid te reageren op vragen die we ze stellen of producten die we hen voor zullen leggen.

Op de hoogte blijven?

We houden u middels deze speciale webpagina op de hoogte:
Nieuwsbericht 20 november 2019
Nieuwsbericht 11 februari 2021
Nieuwsbericht 6 april 2021

Meld u aan voor de nieuwsbrief van KOC Diensten / KOC Visie en ontvang de updates in uw mailbox.

Heeft u vragen of wilt u meedenken, neem dan gerust contact met ons op!

Contactpersoon

H.J. (Lianne) de Baat, hjdebaat@koc.nu

Overzicht activiteiten